Commissie Werken in de Zorg: geleerde lessen uit de coronacrisis

25 januari, 2021
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Onlangs bracht de Commissie Werken in de Zorg vier adviezen rondom de personeelstekorten in de zorg. De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijk arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de eerste golf van de coronacrisis?

Zie hier de rapporten:

Ter informatie: in januari 2021 volgt de overall rapportage.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/commissie-werken-in-de-zorg

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.