Coronacrisis legt druk op zorgpersoneel

26 juni, 2020
Corona-updates

De coronapiek heeft veel gevraagd van de zorgmedewerkers. Om hen te ondersteunen is het project Extra coaching voor de zorg gestart. Ruim 2000 deskundige coaches staan op vrijwillige basis klaar om zorgprofessionals mentaal te ondersteunen. Uit analyse blijkt dat zorgprofessionals met name van deze dienst gebruik maken omdat zij te kampen hebben met stress, emotionele uitputting en het missen een goede balans tussen werk en privé als gevolg van de coronacrisis.

 

Tabel: Landelijke cijfers hulpvraag aan coaches via Extra coaching voor de zorg.

Extra mentale ondersteuning kan (zorg)medewerkers helpen op langere termijn vitaal inzetbaar te blijven. In de organisaties wordt daar op diverse manieren invulling aan gegeven. Maar wanneer de vraag groeit en het aanbod intern niet voldoende is kan gebruik gemaakt worden van ‘extra coaching voor de zorg’. Het is daarmee een aanvulling op mentale ondersteuning die zorgorganisaties intern bieden.

Kijk hier voor meer informatie:  https://derotterdamsezorg.nl/coronacrisis/extra-coaching/

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.