Dagopleiding voor KNF-laboranten

26 oktober, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

In Nederland en zo ook in de regio Rotterdam Rijnmond is er een tekort aan specialistische laboranten functies. Het tekort zal in de komende jaren zal fors toenemen doordat binnen tien jaar bijna de helft van de laboranten zal uitstromen door pensionering en er op dit moment onvoldoende wordt opgeleid. Door dit tekort staat de zorg onder druk: er zijn diverse openstaande vacatures, er worden kostbare zzp-ers ingehuurd en zelfs zorg niet meer gedaan maar elders ingehuurd.

Eén van deze specialistische functies waaraan landelijk en regionaal een groot tekort aan personeel is, is de functie laborant Klinische Neurofysiologie (hierna: KNF-laborant).

Er is door het werkveld een voorstel ingediend bij het bestuur SRZ om een dagopleiding voor KNF-laboranten op te gaan zetten in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. deRotterdamseZorg onderzocht het probleem en de genoemde mogelijke oplossing daarvoor in samenwerking met het werkveld.

In het vooronderzoek is nagegaan of er in aanvulling op het al bestaande aanbod van leer/werktrajecten via de landelijke LOI-opleidingen, mogelijkheden zijn om een hbo-dagopleiding voor KNF-laboranten op te zetten in de regio Rotterdam Rijnmond. De doelgroep voor de leer/werktrajecten via LOI zijn vooral oudere medewerkers of her-intreders. Met een dagopleiding kan er een extra doelgroep worden aangesproken (middelbaar scholieren) en is de kans groot dat de afgestudeerden in de regio blijven werken.

Samen met de Hogeschool Rotterdam zijn de mogelijkheden onderzocht. De bestaande opleiding Mens & Techniek blijkt een goede basis om een leerlijn of uitstroomprofiel voor KNF laboranten te ontwikkelen. De SRZ en de Hogeschool Rotterdam gaan dit het komende jaar gezamenlijk verder vormgeven.

De verwachting is dat de eerste studenten in september 2023 hiervan gebruik kunnen maken. Er zullen dan ca. 10 studenten per jaar klaar gestoomd worden om als KNF laborant aan de slag te kunnen in een van de Rotterdam Rijnmondse ziekenhuizen.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.