deRotterdamseZorg heeft samen met andere sectoren gewerkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

3 juli, 2023
WERVEN & TOELEIDEN

Sinds 2019 werkt deRotterdamseZorg in het Leerwerkakkoord samen met andere sectoren aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio. In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. deRotterdamseZorg deed dit voor de zorgsector en heeft daarmee projecten op kunnen zetten waarmee het werken in de zorgsector toegankelijker werd.

Per 1 juli 2023 stopt het Leerwerkakkoord maar de samenwerking, netwerken en de succesvolle activiteiten en interventies worden voortgezet.

Binnen het samenwerkingsverband van deRotterdamseZorg blijven we dat dan ook onverminderd doen.

Want iedereen heeft op een moment in het leven zorg nodig. Door de grote veranderingen staat die zorg ontzettend onder druk. Wij werken daarom samen met onderwijs, zorg en welzijnsorganisaties en de gemeente Rotterdam Rijnmond aan dat deze zorg beschikbaar en toegankelijk blijft, nu en in de toekomst.

Sam Ruesink vertelt: ‘Het mooiste zou zijn dat we steeds meer gaan kijken vanuit het perspectief van de inwoner. Van jong, tot oud. Iedereen heeft op een moment zorg nodig in zijn/haar leven. Hoe organiseren we dat goed door de levensfases heen, formeel en informeel. En wat is daarvoor nodig? Maar ook hoe voorkomen we zorg door ons meer en meer te richten op gezondheid, gezond opgroeien en gezond oud(er) worden. We moeten met elkaar kijken naar wat dat betekent voor medewerkers in de (preventie) van zorg en welzijn. Voor nu en later en daar samen vol voor gaan. Daar is lef voor nodig en durf. Laten we echt samen gaan werken voor het belang van ons allemaal.’  

Lees meer over wat we samen hebben bereikt in het e-zine.

 

 

 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.