HPO SRZ on Tour!

19 juni, 2023
Netwerk

Ontdek met ons de kracht van samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio Rotterdam Rijnmond. In dit artikel word je meegenomen in de intensieve samenwerking van de hoofden P&O van de ziekenhuizen, die gezamenlijk streven naar een gezonde arbeidsmarkt in de zorgsector. Verken hoe zij frequente online overleggen en inspirerende themasessies benutten om actuele vraagstukken te bespreken en concrete samenwerkingskansen aangrijpen.

Elke 3 weken treffen ze elkaar in een onlineoverleg waarin ze de belangrijkste actuele vraagstukken met elkaar bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het zij-instroomtraject Switch to Care en de duurzame borging in de toekomst. Ze pakken ook concrete kansen aan voor samenwerking rondom de verschillende laborantenfuncties. Bovendien fungeert het HPO SRZ als adviseur naar het SRZ-bestuur. Uiteraard staan arbeidsmarktcijfers en -prognose regelmatig op de agenda, zodat ze samen de dialoog kunnen aangaan en ontdekken welke verdere acties ze kunnen ondernemen om echt het verschil te maken op de regionale arbeidsmarkt. Zoals de Rijnmondse ziekenhuizen met elkaar uitgesproken hebben:

“De kracht van het collectief zit in het gebruik voor een sterke, toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg & welzijn in regio Rotterdam Rijnmond”

Maar alleen online samenkomen is nog niet alles! Naast de reguliere vergaderingen waarin actuele vraagstukken centraal staan, komt het HPO SRZ ook elke 6 weken fysiek bij elkaar voor een inspirerende themasessie. Hierbij staan ze stil bij de toekomst en leren ze elkaar steeds beter kennen. Want laten we eerlijk zijn, samenwerking gaat zoveel makkelijker als je elkaar ook echt kent en vanuit vertrouwen kunt acteren. Tijdens deze sessies wordt er verdieping gegeven aan de strategische arbeidsmarktagenda SRZ 2022-2024, waarin verschillende belangrijke thema’s centraal staan.

Sinds het begin van dit jaar bezoeken ze telkens een andere organisatie, zodat ze letterlijk in elkaars wereld stappen. Ze zoeken ook verbinding met externe experts om zichzelf te laten voeden. Aan het begin van het jaar hebben ze bijvoorbeeld samen met iemand van 010-inclusief stilgestaan bij het thema Diversiteit & Inclusie en hoe dit leeft binnen de verschillende ziekenhuizen. Op basis van deze vruchtbare dialoogsessie is het lerend netwerk Diversiteit & Inclusie ontstaan. Ze hebben kennis en expertise opgehaald bij de ZMT! en STAZ, die specifiek voor de ziekenhuizen een landelijk arbeidsmarkprogramma hebben ontwikkeld. Bovendien hebben ze via de ErasmusMC Academie en een opleidingsadviseur van Curamare een fascinerende inkijk gegeven in de wereld van modulair opleiden en specifiek de EPA-ontwikkeling.

Zeer recent stapten ze in Sommelsdijk de wereld binnen van de Beroepscampus. Mooi om te zien hoe hier vanuit het middelbaar onderwijs de doorstroming wordt vormgegeven naar het beroepsonderwijs. Het is fantastisch om hier al een glimp op te vangen van de toekomstige medewerkers in actie!

Op de dinsdag 4 juli staat de laatste themasessie voor de zomervakantie gepland. Deze bijeenkomst is extra bijzonder, want naast het inspirerende Werkatelier Strategische Personeelsplanning, verzorgd door Hanneke Moonen, staat ook het afscheid van José Rigter, hoofd P&O Franciscus Gasthuis & Vlietland centraal. José heeft zich als voorzitter van de HPO SRZ jarenlang ingezet en hard gemaakt voor de regionale samenwerking op de arbeidsmarkt binnen het samenwerkingsverband van deRotterdamseZorg. Haar inzet is werkelijk bewonderenswaardig en heeft een positieve en blijvende impact gehad op de dit netwerk! Iedereen is welkom om aan te sluiten bij het werkatelier.

Zoals je merkt, vormen ze een geweldig gezelschap dat een diversiteit aan onderwerpen behandelt. Dit jaar zijn ze ook nog eens druk bezig met het ontdekken van de geografische verschillen in de regio. Een vruchtbare voedingsbodem om de regionale samenwerking verder uit te bouwen, iets wat in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. Wat voor het HPO SRZ wel duidelijk is: Samen komen we verder!  

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.