Stand van zaken arbeidsmarkt Rotterdam-Rijnmond

19 juni, 2023
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

In de sector Zorg & Welzijn staan we voor de grote opgave om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Hiervoor is een transitie naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt nodig. Dat vraagt inzet van iedereen: van zorg- en onderwijsorganisaties in de regio, maar ook van gemeenten, kennispartners én zorgprofessionals. De transitie is al op gang. Landelijke programma’s en akkoorden zoals het programma TAZ, IZA, WOZO en GALA zijn al opgesteld en geven richting. In ons samenwerkingsverband werken we met elkaar aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Om te weten of de ingezette acties ook het juiste effect opleveren is het belangrijk te weten waar we nu staan. Voor deze regio presenteert deRotterdamseZorg nu de eerste monitoring, aan de hand van indicatoren vanuit het programma TAZ: de nul-meting.

De nul-meting
In de publicatie “Stand van zaken regionale Arbeidsmarkt” geven we de stand van zaken van de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in de regio Rotterdam Rijnmond aan de hand van de indicatoren die zijn opgesteld door het ministerie van VWS. Het ministerie heeft deze indicatoren opgesteld ter monitoring van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ).

Zorgelijk
Zoals te lezen in de publicatie geven de landelijke en regionale cijfers aan dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgelijk zijn.  “De nul-meting laat duidelijk zien dat een transitie in zorg en welzijn cruciaal is”, zegt Carolien Hoogstede, Programmamanager Veranderen & Vernieuwen. “Ondanks alle stappen die worden ondernomen geven de cijfers geen rede voor optimisme. Op dit moment werkt in de regio Rijnmond 1 op 6,2 werknemers in de zorg. Als we niets doen hebben we in 2030 1 op 4 werknemers nodig voor de zorg. Deze prognose is zorgelijk.”

Window of opportunity
Ondanks de druk die al ervaren wordt, is gezien de prognoses die we eerder gaven, nu het moment om ruimte vrij te maken voor de transitie. De komende 3 jaar bieden namelijk nog een klein beetje lucht. Je zou dit ook een ‘window of opportunity’ kunnen noemen. Een periode waarin we de zorg kunnen aanpassen naar een vorm waarin we die toenemende zorgvraag wel aankunnen met de hoeveelheid medewerkers van nu.

In gesprek
Het momentum is dus nu. Deze nul-meting kan als uitgangpunt gebruikt worden om het gesprek intern aan te gaan. Bespreek samen de indicatoren in je organisatie en bekijk met elkaar hoe je organisatie ervoor staat.

Programmalijnen
Er zijn vier kernindicatoren benoemd en daarnaast indicatoren passend binnen de drie programmalijnen van het programma TAZ. De activiteiten van deRotterdamseZorg concentreren zich in drie thema’s die aansluiten op de programmalijnen van het programma TAZ. Mocht je nog kansen zien of vragen hebben hieromtrent, laat het weten ons vooral weten via info@derotterdamsezorg.nl t.a.v. Carolien Hoogstede.

Klik op de afbeelding.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.