Innovatie: Werkend leren in de ouderenzorg

29 juni, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Voor veel zorgorganisaties is voldoende begeleidingscapaciteit een opgave. Tegelijkertijd is het opleiden van zorgprofessionals juist zo belangrijk met het toenemende personeelstekort in de sector. Daarom wordt via deRotterdamseZorg subsidie verstrekt om innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit te stimuleren. Twaalf organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling aan deze impuls, waaronder Lelie Zorggroep. Leni Hoogendoorn, manager wonen, zorg en welzijn, vertelt over de succesvolle pilot leerafdeling complexere zorg, waar leerlingen de weg vinden naar de combinatie van werken en leren en waar óók de docenten aanwezig zijn op de werkvloer.

Locatie Westerstein Lelie Zorggroep

“Het is een ingewikkeld vraagstuk op de arbeidsmarkt, hoe hou je de mensen in de zorg? En hoe zorg je voor genoeg instroom van nieuwe medewerkers? In het verleden heb ik een jaar in het onderwijs gewerkt en daar merkte ik dat studenten erg enthousiast terugkwamen van stage. Het type leerling van niveau 2/3 leert niet altijd het beste door alleen theorie uit boeken. Hun leerstijl is meer doen. Lelie Zorggroep wil met deze leerafdeling meer aansluiten bij deze leerstijl.

Ik was geïnspireerd door verhalen van het Albeda College, daar hebben ze meerdere leerafdelingen maar inmiddels was er een wachtlijst om met hen een leerafdeling op te zetten. Ik wilde daar niet op wachten, dus benaderde ik het Zadkine. Zij hadden al leerafdelingen, maar nog alleen op doorsnee groepen bijvoorbeeld ‘doorsnee dementie’. Hier op de locatie Hoogvliet Westerstein, hebben we een afdeling met complexere zorg. Dat zijn cliënten met dementie en extra complexe problematiek in gedrag. In eerste instantie denk je, ‘dat is geen plek voor leerlingen, want dat is best ingewikkeld’. Maar er is ook een type leerling die juist van die uitdaging houdt. Dus hebben we met het Zadkine hier toch de pilot leerafdeling gestart.

Op de leerafdeling passen we de theoretische kennis gelijk toe en komt een docent van het Zadkine ook op de werkvloer klinische lesgeven. Deze combinatie maakt de leerafdeling zo efficiënt. Voorheen leerden de leerlingen alleen vanuit de theorie over psychogeriatrie, maar daardoor hadden ze er nog geen beeld bij. Nu komen ze het tegen op de afdeling en kijkt de praktijkbegeleider mee en kan hij achtergrondinformatie geven. Op de locatie hebben we een leslokaal gerealiseerd waar iedere woensdag de docent en student samen de casuïstiek kunnen bespreken met de mogelijkheid om ook gelijk mee te kijken op de afdeling. Deze manier van leren sluit erg aan bij de leerstijl van de studenten.

Deze manier van leren sluit erg aan bij de leerstijl van de studenten.

De medewerkers waren eerst nog wat sceptisch, ze waren bang dat het hen veel tijd zou kosten en het begeleiden met de handen op de rug vroeg om een stukje loslaten en vertrouwen. Nu willen dezelfde medewerkers niet meer dat de leerafdeling weggaat en zeggen ze er zelf ook van te leren. De kritische vragen van de studenten laten ons ook nadenken ‘waarom doen we het zo? En kan het niet anders?’, dit geeft een positieve flow en laat zien dat als je er genoeg tijd in stopt, je de medewerkers ook mee krijgt.

Wat ook mooi is, is dat sommige studenten al na het eerste jaar BOL overstappen naar de BBL. Dan hebben wij er weer een medewerker bij, want zij hoeven dan nog maar 1 of 2 dagen naar school. Daarnaast blijven sommige ook na hun stage, als vakantie of weekendkracht. Daarmee realiseer je een deel van je nieuwe instroom en bind je ze al aan je organisatie. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt is dat wel ideaal.

We hebben dit nu gedaan op één locatie, maar bij het Albeda waren we inmiddels aan de beurt op de wachtlijst. Zij zijn nu op de locatie Slinge gestart. Het leuke hiervan is dat onze praktijkopleider die hier het wiel een beetje heeft uitgevonden met het Zadkine, daarheen is gegaan om te helpen met het opzetten van de leerafdeling. Het Albeda kwam eerst niet naar de locatie om les te geven, door de kruisbestuiving tussen Westerstein met Zadkine en Slinge met het Albeda, is het Albeda dat nu toch gaan doen.

De subsidie zorgt ervoor dat we dit kunnen borgen, tijd kunnen maken voor de gesprekken, de werkbegeleiders cursussen kunnen geven en de praktijkbegeleider kunnen coachen. Nu kunnen we elk jaar een leerafdeling draaien en is er een continue instroom aan studenten die een extra uitdaging zoeken.”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.