Jaarplan 2023

Jaarplan 2023: Samen anders leren en werken

15 februari, 2023
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Het Jaarplan 2023 van deRotterdamseZorg is vandaag gepubliceerd. In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, arbeidsmarkt trends en overheidsplannen heeft deRotterdamseZorg haar koers bepaald. Dit jaar staat leren van en met elkaar centraal. Want samen anders leren en werken in Zorg en Welzijn is waar we als deRotterdamseZorg voor staan en waar we in 2023 mee verder gaan.

Samen staan we voor een uitdagende opgave in een tijd waarin niet alleen in Zorg en Welzijn maar ook in andere sectoren arbeidsmarktkrapte heerst. We beseffen ons allemaal steeds meer dat als we in de toekomst ook de zorg willen leveren die voor iedereen nodig is, dat duurzame verandering dan noodzakelijk is.

Maar hoe dan? Vragen veel organisaties zich af. deRotterdamseZorg faciliteert tijdelijk lerende netwerken die aansluiten bij de dagelijkse vraagstukken in de organisaties. Hier staat de #hoedan-vraag centraal, zodat geïnteresseerden leren van elkaar en zelf verder kunnen met de praktische vertaling in hun organisatie.

Het vraagt ook om focus. In 2023 richten we ons op vier focusprogramma’s die alleen in de samenwerking opgepakt kunnen worden. Projecten die zijn afgerond borgen we in de regio.

Uiteraard onderzoeken we ook in 2023 de zorgarbeidsmarkt van de toekomst en vertalen deze naar de regionale arbeidsmarktopgave op korte en lange termijn. In de diverse netwerken inventariseren we hoe issues en obstakels in de arbeidsmarkt met elkaar, regionaal kunnen worden aangepakt. Het bureau heeft daarin een belangrijke aanjaag- en opstartfunctie en verbindt de initiatieven in de regio en tussen organisaties.

Lees meer over onze plannen, de focusprogramma’s en de lerende netwerken in ons Jaarplan 2023!

Jaarplan 2023

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.