Kamerbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

20 mei, 2022
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

De continue stijging van het aantal mensen dat in de zorg werkt, is niet meer houdbaar. Er is ook personeel nodig voor andere maatschappelijk belangrijke terreinen, zoals onderwijs, bouw en de energietransitie. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.

Rijksbrede aanpak

“Duidelijk is dat als we niets doen, de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg – evenals in andere sectoren – de komende jaren alleen maar groter zullen worden. Dat vraagt om een Rijksbrede aanpak”, schrijft Helder. Die wordt gecoördineerd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor de zomer komt het kabinet met een Kamerbrief over de aanpak van de arbeidsmarktkrapte in Nederland.

Groei moet eruit

Op dit moment werkt een op de zes werknemers in zorg en welzijn, schrijft Helder. Uit een eerdere analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bleek al dat dit, gezien de stijgende zorgvraag, bij ongewijzigd beleid oploopt naar een op de vijf in 2030 en een op de vier in 2040. Nu werken er 1,5 miljoen mensen in de zorg. Bij ongewijzigd beleid worden dat er 2,4 miljoen, stelt Helder.

Die groei moet eruit, vindt het kabinet. In plaats van een toename van zorgpersoneel met 140.000 banen over de periode 2022-2025, acht het kabinet een groei van 110.000 banen haalbaar.

Sociale innovaties

‘We moeten investeren in het voor de zorg behouden van zorgmedewerkers, leven lang ontwikkelen, het opschalen van technologische en sociale innovaties en in zeggenschap”, schrijft Helder. “Schaarste noopt tot nieuwe wegen en er is geen tijd te verliezen. Als we nu niets doen, dan lopen we het risico dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg wordt uitgehold.”

Het behoud van zorgpersoneel is nadrukkelijk een taak van de werkgevers, stelt de bewindsvrouw. “Het moet aantrekkelijk zijn om in de zorg en welzijn te (blijven) werken”, schrijft Helder. Wel ziet ze het als haar taak om werkgevers hierin te stimuleren.

Deze zomer komt Helder met een uitwerking van haar plannen om te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de zorg.

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.