Landelijke beweging zeggenschap groeit door, subsidieregeling wordt verlengd

22 september, 2023
Subsidie

Kom jij (opnieuw) in actie om zeggenschap van jou en je collega’s te versterken? Dat kan, want het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling waarmee professionals tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties, ondersteund door het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) in hun organisatie aan de slag met hun gesubsidieerde actieplan. Nu kunnen 120 organisaties de beweging voortzetten om zeggenschap te versterken. Naast zorgprofessionals, kunnen in de nieuwe subsidieronde ook professionals uit sociaal werk en jeugdzorg subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland aan bij het LAZ, om ook in deze beroepsgroepen de zeggenschap van professionals een boost te geven. 

 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer professionals in de zorg, jeugdzorg en sociaal werk zelf kunnen beslissen over zaken die hun vak raken, de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk verbetert. Dat is niet alleen hard nodig volgens professionals (LAZ-peiling 2022), ook is het essentieel om beter voorbereid te zijn op uitdagingen in de toekomst, zoals personeelsbehoud en toegang tot goede zorg en dienstverlening. Om de ingezette zeggenschapsbeweging blijvend te maken, is het belangrijk dat zo veel mogelijk organisaties een actieplan maken om zeggenschap te versterken.  

 

Over de subsidieregeling 
De subsidies worden verdeeld over de verschillende branches: (academische) ziekenhuizen, VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, sociaal werk en jeugdzorg. Om het commitment vanuit de organisaties op het actieplan zeker te stellen, vraagt VWS dit keer cofinanciering; een eigen bijdrage van 25% van de aangevraagde subsidie. Dit mag ook een ‘in kind’-bijdrage (in natura) in uren zijn, zodat het structureel beschikbaar stellen van uren en middelen om aan zeggenschap te besteden gestimuleerd wordt. De subsidie is gedeeltelijk beschikbaar voor organisaties die het afgelopen jaar al subsidie ontvingen en gedeeltelijk voor organisaties die de subsidie voor het eerst aanvragen.  

Van 20 november tot en met 18 december is het subsidieportaal van DUS-I open om de aanvraag in te dienen. Bij over-inschrijving wordt er geloot onder de organisaties die aan de subsidiecriteria voldoen. Alle informatie over de regeling en criteria zijn te vinden op de website van DUS-I.

 

Ondersteuning voor een blijvende beweging  

Om zeggenschap verder te versterken en duurzaam te verankeren in organisaties, ondersteunt het LAZ zo veel mogelijk organisaties. Komende weken biedt het programmateam van het LAZ professionals, managers en bestuurders hulpmiddelen om een actieplan te schrijven en hun subsidieaanvraag succesvol te maken, waaronder een stappenplan en schrijfsessies. Op maandag 9 oktober van 19:30 tot 20:30 uur en dinsdag 10 oktober van 14:30 tot 15:30 uur zijn er online informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten lichten DUS-I en VWS de subsidiecriteria toe en is er tijd om vragen te stellen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan hier. 

 

Daarnaast biedt het LAZ op de website www.zeggenschapindezorg.nl een groeiend aanbod gratis en laagdrempelige leer- en hulpmiddelen aan voor iedereen die, al dan niet gesubsidieerd, met zeggenschap aan de slag wil gaan. 

 

Professionals die op de hoogte willen blijven van de subsidieregeling en de beschikbare hulpmiddelen, kunnen zich aanmelden voor een speciale subsidiemailing van het LAZ. 

 

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap  
De subsidieregeling komt voort uit het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ). Dit is een gezamenlijk initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en vanaf 1 oktober 2023 Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland om de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders, sociaal werkers en jeugdzorgwerkers merkbaar te verbeteren. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties om hiermee concreet aan de slag te gaan. Het programmateam van het LAZ brengt deelnemende organisaties samen in een landelijk leernetwerk, ontwikkelt en biedt leermiddelen aan, en verwerft en deelt inzichten over het versterken van zeggenschap. 

www.zeggenschapindezorg.nl  

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.