Laatste ronde subsidie (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

14 september, 2023
Subsidie

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie. Het ministerie van VWS deelt goede voorbeelden en geleerde lessen die uit deze activiteiten voortkomen. Hiermee geeft het andere zorgaanbieders inzicht en stimuleert het hen ook aan lastenverlichting in de eigen organisatie te werken.

De subsidieaanvraag moet worden gedaan door één zorgaanbieder, die voldoet aan de vereisten in deze regeling. De activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kunnen echter samen worden uitgevoerd met andere zorgaanbieders en/of samenwerkingsverbanden.

Je kan de subsidie aanvragen 1 t/m 30 november 2023.

Meer informatie vind je op de website of in de flyer hieronder.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.