Nieuw! De BeleidsSpiegel Psychosociale ArbeidsBelasting

27 september, 2022
Netwerk

Misschien is de BeleidsSpiegel fysieke belasting wel bekend. Deze handige tool van Gezond & Zeker is nu uitgebreid met een nieuwe variant: de BeleidsSpiegel psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit is een checklist die zorg- en welzijnsorganisaties helpt om het beleid PSA in kaart te brengen en te spiegelen aan de landelijke afspraken.

Wat is PSA?
Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Te denken valt aan agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk. Maar liefst een derde van het langdurend verzuim in de zorg heeft geheel of deels een psychische of psychosociale oorzaak: vaak gaat het dan om een te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een digitale checklist
De BeleidsSpiegel PSA is eigenlijk een digitale checklist. In het ideale geval kunnen organisaties alle vragen van deze checklist met ‘ja’ beantwoorden. Zo niet, dan geeft deze online BeleidsSpiegel tips over hoe ze de situatie kunt verbeteren. Het kan zijn dat er dan verwezen wordt naar de Arbo-catalogus van een specifieke branche, maar ook verwijzingen naar andere handige plaatsen en tips, zoals naar de website van Gezond & Zeker zijn mogelijk.

Een compleet overzicht
Aan het eind van de checklist krijgen organisaties een totaaloverzicht van de scores te zien en kunnen ze een pdf laten maken van alle resultaten. Dit document kunnen ze intern gebruiken voor bijv. een beleidsplan en natuurlijk voor later om te zien of en zo ja, op welke punten er vooruitgang is geboekt.

Wanneer vul je de BeleidsSpiegel in?
De BeleidsSpiegel PSA kan helpen als verdiepingsslag van de RI&E. Het invullen, en zeker het samen met elkaar invullen, kan ook bepaalde blinde blekken in beleid zichtbaar maken. Mocht blijken dat er in de organisatie geen sprake is van overbelasting en/of van een uitstekend beleid op dit gebied, dan kost het invullen van de BeleidsSpiegel weinig tijd en bent u ook zo klaar! Als het PSA-beleid, de organisatie, of het cliëntenbestand verandert, zal een organisatie de BeleidsSpiegel PSA in principe moeten actualiseren. Een handige vuistregel is om de BeleidsSpiegel één keer per jaar opnieuw in te vullen.

Een initiatief van RegioPlus
De BeleidsSpiegel PSA is vanaf nu gratis te gebruiken via www.beleidsspiegel.nl Het is een initiatief van de werkgeversorganisaties zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus. Heeft u vragen of opmerkingen over de BeleidsSpiegels fysieke belasting of PSA? Mail dan naar info@gezondenzeker.nl.

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.