Huisartsenzorg in Rotterdam: omvang en samenstelling

22 juli, 2019
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Nivel en Prismant deden in opdracht van Transvorm, Robuust en des SSFH onderzoek naar de huisartsenzorg in de regio.

De factsheet heeft de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Rotterdam Rijnmond in kaart gebracht en de diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend is dat:

• Er relatief veel solo praktijken zijn in Rotterdam Rijnmond;

•  De patiënten populatie verandert naar meer chronisch zieken en meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;

•  Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. Toch ervaren de opleidingen een tekort;

•  Praktijken aangeven vooral tekorten aan huisartsen en doktersassistenten te verwachten; de prognoses geven echter aan dat er ook een groot tekort aan POH’s gaat ontstaan.

•  De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;

•  Het voorzieningenniveau onder druk staat; 70% van de praktijken verwacht in de komende 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aan te nemen, dit lijkt in contrast met een potentieel overschot aan capaciteit van huisartsen in de regio;

•  Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen. Het in kaart brengen van de vervangingsvraag en gerichte inspanningen om personeel te werven lijken minder aandacht te krijgen.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.