De meerwaarde van 24/7-stages

11 juli, 2019
LEREN & ONTWIKKELEN
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Tijdens een brainstorm van de werkgroep van deRotterdamseZorg ontstond het idee: als studenten van bol-opleidingen ook stage kunnen lopen in de avonduren en de weekenden zou dat zowel de kwaliteit én kwantiteit van stageplaatsen in de regio Rotterdam verbeteren. Werkgroepleden en BPV-coördinatoren Ingrid van der Est (Laurens) en Denise Dentro (Albeda) zagen direct mogelijkheden en gaven vorm aan de eerste pilot. Inmiddels is deze met succes afgerond.

“In de praktijk pakt de 24/7-stage heel positief uit. Door mee te werken in de avond- en weekenddiensten kan de leerling vaker aan de werkbegeleider gekoppeld worden en is het contact inhoudelijk ook beter. Er worden andere werkzaamheden verricht dan overdag én er is gewoon meer tijd om voor uitleg en begeleiding. Ik hoor van de werkvloer dan ook terug dat het leerrendement hoger is,” vertelt Ingrid. Denise beaamt dat: “Wij merken tijdens de lessen dat de leerlingen die op 24/7-stage zijn geweest meer kennis mee terugnemen naar de klas. Ook de leerlingen zelf zien dat als een voordeel. Hun ervaring zorgt voor een positieve vibe in de klas.”
Concreet houdt de 24/7-pilot in dat eerstejaars leerlingen (niveau 3 en 4) acht keer zowel een weekend- als avonddienst meedraaien, dus ongeveer eens per week gedurende een stageperiode van twintig weken. Ingrid:  ”Vooraf hadden wij weerstand bij leerlingen verwacht over bijbaantjes of privéafspraken. Maar in de praktijk valt dat erg mee. Sommigen vinden het juist ‘stoer’ om in het weekend te werken en voelen zich meer onderdeel van het team. De beschikbaarheid van het openbaar vervoer op zondag is wel een vaker gehoord probleem. Dat onderwerp staat nu op de agenda bij deRotterdamseZorg.”

Groeibeleid
De resultaten zijn inmiddels teruggekoppeld naar de besturen van de verschillende organisaties. Ook daar zijn de eerste reacties positief. “Natuurlijk zien wij het liefst dat 24/7-ervaring standaard onderdeel wordt van elke stage. Maar zoiets moet groeien,” legt Denise uit. “Wel gaan we leerlingen de mogelijkheid bieden om vrijwillig weekend- en avonddiensten mee te werken.” Hoewel het veel werk was om de pilot te organiseren, vinden beide BPV-coördinatoren het meer dan de moeite waard om er vervolg aan te geven. “En met de ervaring die we hebben opgedaan, kunnen we dat nóg gestroomlijnder inrichten,” merkt Ingrid op.

Samenwerken en out of the box denken
Ingrid en Denise zijn het erover eens dat het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de stages een gezamenlijke opdracht is. “Juist de samenwerking vormt de meerwaarde van de pilot, en dat heb ik als heel prettig ervaren“, vertelt Denise. Ingrid vult aan: “Voor het oplossen van zo’n arbeidsmarktprobleem móet je uit je comfortzone komen. Anders denken, iets nieuws proberen en samenwerken. deRotterdamseZorg speelt een belangrijke rol bij het leggen verbindingen en opstarten van initiatieven. Als organisatie alleen kun je onmogelijk het tekort aan stageplaatsen oplossen. Die  verantwoordelijkheid dragen we met elkaar.”

24/7 stage in Ikazia

Ook het Ikazia Ziekenhuis deed een 24/7-pilot en koos ervoor om dit met vierdejaarsstudenten te doen. Opleider Nicolle Mampaeij is enthousiast: “Al bij de tussenevaluatie bleken de stagiairs supergemotiveerd, onder andere omdat er tijdens de weekenddiensten meer tijd was voor een praatje met de patiënten en werkbegeleider. Samen met het Hoornbeeck College en andere onderwijsinstellingen gaan wij hier dan ook vervolg aan geven. Natuurlijk zijn er soms beperkingen, maar die zijn op te lossen als zowel de organisatie als de student zich flexibel opstelt.”

Leren van de buurman
Los van de goede ervaring in haar eigen ziekenhuis, voelt Nicolle zich vooral geïnspireerd door de samenwerking in de regio. “We zijn echt stappen aan het maken door samen niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de stageplaatsen te verbeteren. We moeten dat proces continu blijven monitoren en kennis en ervaring met elkaar delen. De proactieve rol van deRotterdamseZorg  is daarbij heel belangrijk. Hun projectleider Corné Grootenboer is de spil in dit project. Zij denkt altijd in mogelijkheden.”

Benieuwd naar de 24/7-stage ervaring van een student? Justin Koerts vertelt erover in het ZO-zine van Albeda.

Meer weten over de pilot? Neem contact op met projectleider Corné Grootenboer, 06-113 55 873

Headerphoto: Adobe Stock

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.