Ontmoet onze nieuwe programmamanager Sam

18 juni, 2020

Sam Ruesink is sinds 1 maart de nieuwe programma manager bij het bureau deRotterdamseZorg. Ze werkt o.a. samen met alle partners aan de RAAT+DAAD en is projectleider van het LWA Zorg. In een kort kennismaking gesprek vertelt zij meer over haar rol en motivatie.

“Na jaren voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te hebben gewerkt, wil ik nu graag een bijdrage leveren aan de zorg in de stad waar ik al jaren met onwijs veel plezier woon en leef. Met mijn positieve energie, een frisse blik, een analytische en resultaatgericht instelling werk ik graag aan strategische beleids- en managementvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Ik verbind graag in- en buiten organisaties om samen met diverse betrokkenen tot oplossingen voor de zorg te komen nu, straks en later. Sinds 1 maart mag ik dat doen bij deRotterdamseZorg als programma manager op het thema Regio op de regio, aldus Sam Ruesink.”

“Iedereen zou nu en in de toekomst goede zorg en welzijn moeten krijgen en daarvoor zijn voldoende opgeleide zorgmedewerkers nodig. Echter hebben we hier een groot tekort aan. We hebben meer mensen nodig, maar we moeten het ook echt beter en anders doen,” vertelt Sam.

Hoe zat het ook alweer met de RAAT+DAAD?

“Onze maatschappelijke opgave is dan ook dat de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn in balans is. In de regio Rotterdam Rijnmond pakken we het arbeidsmarkttekort aan met RAAT: regionaal actieplan aanpak tekorten. De RAAT is gebaseerd op de rSPP: de regionale Strategische PersoneelsPlanning.

Dit is een cijfermatige weergave van trends en ontwikkelingen in de zorgvraag. Samen met bestuurders en betrokkenen van iedere organisatie gaan we in dialoog over de trends en ontwikkelingen. Door deze uitwisseling van visies en ervaringen komen we tot gedragen keuzes voor welke projecten we aangaan op arbeidsmarktthema’s: toeleiden, opleiden, behouden en innoveren.

Iedere zorg- en welzijnsorganisatie vertaalt de RAAT voor de eigen organisatie in DAAD. Dit is de concrete en meetbare bijdrage die zij hieraan leveren. Samen komen we tot de DAAD door inBeRAAT dialogen te organiseren waarin alle betrokkenen meedenken en vooral ook meedoen om tot een plan te komen.

We willen graag van resultaat naar impact. Als programma manager kijk ik er daarom naar uit alle organisaties te bezoeken, kennis te maken met alle betrokkenen en samen te werken aan het oplossen van de tekorten,” zegt Sam

Wil je alvast kennis even maken? Bel/ of mail me voor een afspraak. Ik kom graag bij je langs!

E-mailadres:sam.ruesink@derotterdamsezorg.nl
Telefoonnummer: 06 14 40 86 86

Headerphoto: EVO design

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.