Ontwikkeling Telt Festival

18 maart, 2021
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival. Het Actie Leer Netwerk is present en deelt graag alle goede voorbeelden uit zorg en welzijn op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Dit is een van de zes thema’s van het Actie Leer Netwerk. De aandachtspunten zijn: een betere aansluiting van beroepsonderwijs op het werken in de zorg en welzijn en betere aansluiting op regionale behoefte. Prof. Dr. Marc van der Meer, ambassadeur van dit thema, zegt hierover: “Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent. Want daar spelen niet alleen ernstige personeelstekorten, ook de zorgvraag wordt steeds complexer.”

Maak kennis met de Koploper Kleurrijk Zorgen met een baan voor statushouders in de zorg
Statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaarstomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Daar draait het dus om in dit Koploperinitiatief van het Actie Leer Netwerk uit de Veluwe. Projectinitiator Haci Aslan Sariaslan vertelt over de omgekeerde werving en selectie: dat is als het ware hoe zorginstellingen uit Apeldoorn en omstreken te werk gaan bij het aannemen van statushouders. In plaats van te focussen op competenties en diploma’s die nodig zijn om een bepaalde zorgfunctie uit te oefenen, gaat het in dit verhaal dus om de potentie en talenten van de statushouders. Alvast meer weten? Beluister hier de podcast of lees hier meer.

En ontmoet de Koplopers van het initiatief Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!
Ook voorafgaand aan de coronacrisis kampte de apothekersbranche al met een medewerkerstekort. Daarom werd een brede samenwerking een traject ontwikkeld om zij-instromers aan te trekken met kansen tot omscholing en (duurzame) carrièreswitches. Bij het initiatief Apothekersassistent? Ja, natuurlijk! ligt de focus vooral bij eerder verworven competenties en motivatie in plaats van diploma’s. Zij-instroom is nu actueler dan ooit, door een sterk toegenomen aanloop. Mede dankzij dit initiatief maken mensen dus op basis van hun eigen kunnen en mogelijk ook op latere leeftijd een belangrijke carriereswitch. Lees meer over dit voorbeeld.

Aanmelden
Doe, praat en leer mee tijdens dit driedaags online festival. Aanmelden kan via www.ontwikkelingteltfestival.nl. Actie Leer Netwerk en de Koplopers zijn woensdag 21 april aanwezig om je te inspireren.

Het “Ontwikkeling Telt Festival” is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven lang ontwikkelen is van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.