Innovatie: (afstudeer)stage op High Care afdelingen

22 maart, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Rianne Sell-Sintmaartensdijk

Voor veel zorgorganisaties is voldoende begeleidingscapaciteit een opgaven. Tegelijkertijd is het opleiden van zorgprofessionals juist zo belangrijk met het toenemende personeelstekort in de sector. Daarom wordt via deRotterdamseZorg subsidie verstrekt om innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit te stimuleren. Twaalf organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling aan deze impuls, waaronder het Erasmus MC. Stafadviseur Stagebureau verpleegkundige, Rianne Sell-Sintmaartensdijk, vertelt hoe zij door deze subsidie in staat zijn 4e jaars HBO-V studenten op de COVID-afdeling en de High Care Cardiologie te plaatsen na het volgen van de minor Acute Zorg. Hiermee creëerden ze meer passende, extra stageplaatsen en doorgroeimogelijkheden richting de vervolgopleiding Acute Zorg.

“De Hogeschool Rotterdam is het schooljaar 2020/2021 gestart met een pilot waar 4e jaars studenten, van de minor Acute Zorg, een stage kunnen volgen met eventueel aansluitend hun afstudeerstage in het Erasmus MC. De subsidie gebruiken we voor de extra stageplaatsen tijdens de afstudeerfase.

Kenmerkend voor de acute zorg is dat je nooit weet wat er binnenkomt, je hebt te maken met patiënten waarbij de gezondheidstoestand heel snel kan veranderen met ook onderliggend lijden. We vonden het daarom belangrijk dat de stageplaatsen op een afdeling zijn met hoog complexe zorg, zodat wat de studenten leren, zij ook gelijk kunnen toepassen.

In september 2020 is de minor Acute Zorg weer gestart, dit jaar met de mogelijkheid voor een stage. In oktober zijn de 9 studenten met hun stage begonnen en hebben dit in februari afgerond. Aansluitend zijn de studenten begonnen aan hun afstudeerstage, 6 op de COVID-afdeling en 3 op de High Care Cardiologie. Dit is voor beide afdelingen nieuw, High Care Cardiologie is normaal gesproken een omgeving waar alleen verpleegkundigen die de High Care opleiding doen, of hebben gedaan, werken. Voor de COVID-afdeling is dit ook nieuw, de afdeling bestaat ook nog geen jaar. Het was daarom prettig dat we de subsidie konden investeren in extra begeleidingscapaciteit, omdat we wel ineens een praktijkbegeleider nodig hadden. Een deel van het geld is gebruikt voor het roostervrij maken van een hbo-verpleegkundige met veel ervaring op de Covid afdeling en het uitbreiden van de uren voor de praktijkbegeleider van de High Care Cardiologie. Beide praktijkbegeleiders volgen het leerproces van de studenten en hebben zowel contact met elkaar als met de instellingsdocent van de Hogeschool Rotterdam.

“Zodra ze in de praktijk zijn leren ze veel meer.”

Om de studenten goed voor te bereiden op hun afstudeerstage, hebben ze na de minor ook een extra scenario onderwijs op de Academie gehad. Hier leren ze meer over de respiratie voor op de COVID-afdeling en circulatie voor cardiologie. In een evaluatie kwam al naar voren dat de studenten die een stage volgden, het beter deden in het scenario onderwijs dan de studenten die alleen de theorie volgden tijdens de minor. Dit hoor je ook terug van de studenten, zodra ze in de praktijk zijn leren ze veel meer. Tijdens de afstudeerstage moeten zij ook aan de slag met een afstudeeropdracht. De studenten kiezen een onderwerp wat speelt op de afdeling en doen hier onderzoek naar, dit kan bijdragen aan het verbeteren van de zorgkwaliteit.

De hogeschool heeft besloten dat de pilot wordt omgezet naar een structurele stage tijdens de minor voor studenten die hier voor kiezen.. Dit maakt het makkelijker voor een vervolg, want het vervolg is er zeker. De minorstage met eventueel aansluitend een afstudeerstage wordt vanaf heden meegenomen met de jaarlijkse inventarisatie.

De stages en het leren op de werkplek zijn een win-win situatie, de studenten kunnen de theorie toepassen, sneller doorstromen naar verpleegkundige vervolgopleidingen en hebben daarmee meer kans  op een baan.  Het continuüm is nu meer geborgd, dat is de toegevoegde waarde of het voordeel voor het Erasmus MC als werkgever en voor de student. Daarin in de samenwerking met de hogeschool ontzettend belangrijk, ook voor de toekomst. Met samenwerken, help je elkaar.”

Meer weten over de impulssubsidie voor begeleidingscapaciteit en wat de andere 11 zorgorganisaties met de subsidie hebben gedaan? Kijk op: Impulsgeld begeleidingscapaciteit

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.