Rijnmondse ziekenhuizen bundelen krachten en gaan samen OK-personeel opleiden

8 februari, 2021
WERVEN & TOELEIDEN

Regionale website samenopleidenok.nl gelanceerd voor werving en selectie

Rotterdam, maandag 8 februari 2021 – Bijna 40% van de studenten operatieassistent en anesthesiemedewerker maakt de opleiding niet af. Om meer studenten over de eindstreep te helpen starten de ziekenhuizen samen een regionale wervingscampagne en is de website samenopleidenok.nl ontwikkeld. “Een leerling solliciteert voor de regio en na het regionale selectieproces wordt de leerling geplaatst bij één van de ziekenhuizen. We kunnen hiermee de leerlingen matchen met het ziekenhuis dat voor hen de meeste kans van slagen heeft,” zegt Jacques Henkelman, manager OK bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. “Het is ook voor de ziekenhuizen belangrijk dat zoveel mogelijk studenten het diploma halen, want er zijn nog steeds grote personele tekorten op de OK’s.” Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden via de regionale website samenopleidenok.nl solliciteren voor het leer-werktraject.

Het Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland bieden de gezamenlijke opleidingen aan. Het Spijkenisse MC biedt aanvullende stagemogelijkheden. De ziekenhuizen verschillen in grootte, in diversiteit van patiëntengroepen en in cultuur. Door regionale samenwerking willen de ziekenhuizen leerlingen behouden voor de ok-arbeidsmarkt. “Het is zonde van de tijd, geld en energie als 4 op de 10 leerlingen vroegtijdig afhaakt”, zegt Henkelman. “Door innovatieve en goed onderbouwde selectie worden de leerlingen geselecteerd en persoonlijk gematchedwaarmee de kans dat zij uiteindelijke het diploma halen, zo hoog mogelijk is.   

“Voorheen solliciteerden geïnteresseerden bij meerdere ziekenhuizen. Voor ons als ziekenhuizen was dat onoverzichtelijk. Het kwam voor dat een kandidaat bij meerdere ziekenhuizen een plek toegewezen kreeg en daarmee een plek van iemand anders bezet hield. Dat is een onwenselijke situatie als je in de regio maximaal wilt opleiden, aldus Henkelman 

De wervingscampagne en website zijn tot stand gekomen vanuit het programma Operatie Bezetting OK binnen het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg. In dit programma werken alle ziekenhuizen in de regio samen aan een betere personeelsbezetting in de operatiekamers. “In de regio OKpersoneel opleiden en de lancering van de website is een mooi voorbeeld van hoe je gezamenlijk verder kan komen, zegt Jacqueline Stuurstraat, directeur van deRotterdamseZorgHet biedt de mogelijkheid om de regionale kennis over werving & selectie te delen en te ontwikkelen en in de samenwerking het regionaal opleiden te verbeteren. Daarnaast kan met vroegtijdig overleg uitval worden voorkomen door in de hele regio met elkaar naar oplossingen te zoeken voor leerlingen die dreigen vast te lopen. Dat biedt kansen.”  

Tijdens de opleidingen (2 jaar en 10 maanden) zijn de studenten in dienst van één van de ziekenhuizen en worden zij in de praktijk opgeleid. Na de regionale voorselectie, op basis van de voorkeursplek van de sollicitant, wordt per ziekenhuis een aantal kandidaten aangedragen. De ziekenhuizen maken vervolgens hun uiteindelijke keuze voor leerlingen die het beste aansluiten en het meest kansrijk zijn voor het betreffende ziekenhuis. Zij toetsen dit onder andere met een assessment. De slagingskans wordt daarmee groter. Tot 12 maart 2021 kunnen de sollicitaties ingestuurd worden. Daarna vindt de selectie plaats zodat de leerlingen dit najaar met de opleiding kunnen starten.  

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.