Rotterdamse ziekenhuizen ondersteunen VVT met personeel

7 januari, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
Corona-updates

Ziekenhuizen, revalidatie locaties en verpleeghuizen in de regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen om met de uitleen van zorgpersoneel de doorstroom van patiënten in de zorgketen te verbeteren. Vanwege het toegenomen aantal besmettingen onder medewerkers ontstond er een tekort aan personeel binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg in de regio en liepen de wachtlijsten op. Ziekenhuizen stellen nu verpleegkundigen beschikbaar aan de VVT- sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties). Door deze snelle samenwerking is de opnamecapaciteit vergroot en de wachtlijst verkort.

Personeel inzetten daar waar dat het meest effect heeft

Het komt niet vaak voor dat ziekenhuizen met personeel de VVT ondersteunen om zo met elkaar de keten te versterken en continuïteit van zorg in de regio te kunnen waarborgen. Vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is gekeken waar de impact van de inzet van het extra zorgpersoneel vanuit de ziekenhuizen het grootst is en is besloten om dit te centraliseren binnen 1 locatie van Laurens. Het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland ziekenhuis hebben naar rato zorgpersoneel, dat niet ingezet kon worden voor Covid-zorg in hun organisatie, geleverd. Op die manier wordt personeel daar ingezet in de keten waar ze het meest effect hebben.

“Dit biedt perspectief,” zegt Hans Stravers, directeur Kortdurende zorg Laurens. “In twee weken is de gevraagde hoeveelheid aan personeel geleverd door de ziekenhuizen. Het is mooi om te zien dat vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de doorstroom in de keten en kwaliteit van zorg deze beweging is ontstaan”, aldus Hans.

Naast het versterken van de keten wordt de actie ook als testcase gezien. Conny Nieuwenhuizen van het ROAZ vertelt, “Het uitlenen van personeel naar een andere organisatie of branche is vaak een drempel voor zowel de organisatie als voor de zorgmedewerker zelf. Tegelijkertijd biedt het kansen voor de zorgmedewerker om zich te ontwikkelen door eens op een andere plek in de keten te werken en ervaring op te doen. We volgen deze uitleen dan ook op de voet en monitoren de resultaten. Het biedt wellicht een mooi perspectief voor de toekomst.”

Nog beter kennis uitwisselen en kwaliteit van zorg verbeteren

“Bij Laurens kan ik mijn eigen expertise inzetten in het aangaan en onderhouden van behandel- relaties en het bieden van psychische ondersteuning aan post COVID-19 patiënten,” zegt Maaike Rekker, verpleegkundige Erasmus MC. “Ik werk bij Laurens op de afdeling orthopedie waar ik meer leer over specialistische verpleegkundige zorg zoals wondzorg en het gebruik van tilliften. Op deze manier kunnen we beter kennis uitwisselen en leren van elkaar om de kwaliteit van zorg nog meer te verbeteren. Daar draag ik graag aan bij en had deze ervaring niet willen missen”, aldus Maaike.

Extra handen aan het bed

“Extra handen aan het bed zijn op dit moment het belangrijkst,” zegt Myrna Petter, ook verpleegkundige bij het Erasmus MC. “De druk ligt met name op de ochtend, omdat mensen hulp nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ik vind het een geweldig idee om zorgpersoneel van andere locaties te betrekken waar het op dat moment nodig is. Daarnaast leer ik weer meer over de gevolgen van de ziekte en de intensieve nazorg die mensen nodig hebben”, aldus Myrna.

deRotterdamseZorg verzorgt binnen het ROAZ de coördinatie van personele vraagstukken.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.