Sectorupdate Zorg & Welzijn december 2021

6 januari, 2022
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Sectorupdate Zorg & Welzijn juni 2021 – december 2021

De sector Zorg en Welzijn omvat branches zoals de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT), ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, welzijn en kinderopvang. De sector heeft grote maatschappelijke impact en een groot aandeel in de werkgelegenheid. Voldoende competente professionals zijn cruciaal om te kunnen werken aan gezondheid en welzijn nu, straks en later. Er zijn grote personeelstekorten. Zorg, onderwijs – verenigd in deRotterdamseZorg – en gemeente werken samen in het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT+DAAD voor Rijnmond). Met het Leerwerkakkoord Zorg geven ze een extra impuls aan de ambities en verbinden ze zich aan het netwerk van Leerwerkakkoorden.

De Sectorupdate Zorg & Welzijn informeert twee maal per jaar over de arbeidsmarktontwikkelingen. In deze editie onder andere:

  • De vacaturestrends voor Zorg & Welzijn Rijnmond zijn op alle opleidingsniveaus stijgende. Er is wel sprake van een lichte afvlakking sinds Q2 van 2021.
  • Ook landelijk is er sprake van vacaturedruk. Inmiddels is er één zorgprofessional beschikbaar op vier vacatures. Ook lijkt de sector verder te ‘ontgroenen’.
  • Om op te kunnen schalen bij toekomstige crises komt er een Nationale Zorgreserve. Tevens is de subsidie Coronabanen verlengd ten bate van inhaalzorg.
  • Het aantal Hbo-V studenten neemt al jaren toe. In Mbo is het beeld gemengd. Instroom in Mbo Verpleegkunde blijft gelijk. Bij VIG daalt het aantal studenten.
  • Er komen extra middelen voor zorgstages, m.n. voor vernieuwende begeleiding. NVZ (ziekenhuizen) en SSFH (huisartsen) plegen ook extra inzet op stages.
  •  Komend jaar is er een stimuleringsregeling e-health thuis en een subsidieregeling wijkverpleging voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen met ketenpartners.
  • De sector doet een dringend beroep op het kabinet om meer te investeren in betere beloning, meer zeggenschap en mogelijkheden voor begeleiding en ontwikkeling.
  • Vergeleken met andere sectoren is de uitstroom in de zorg minder (18,3% om 9%). Wel is er veel mobiliteit. Verder staat het verzuim historisch hoog op 6,55%.
  • Het kabinet investeert totaal zo’n € 100 mrd. aan zorg staat in de Miljoenennota voor 2022. De nadruk ligt op coronabestrijding, pandemische paraatheid, jeugdzorg.
  • De WRR adviseert om actiever, inhoudelijke prioriteiten te stellen. Grenzen aan de financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid maken dit onvermijdelijk

Klik hier voor de volledige update.

We raden jullie aan, neem hem door, bekijk hem en als er vragen zijn ideeën of suggesties neem gerust contact op met deRotterdamseZorg.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.