Sectorupdate Zorg & Welzijn juni 2021

14 juni, 2021
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Sectorupdate Zorg & Welzijn

De sector Zorg en Welzijn omvat branches zoals de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT), ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, welzijn en kinderopvang. De sector heeft grote maatschappelijke impact en een groot aandeel in de werkgelegenheid. Voldoende competente professionals zijn cruciaal om te kunnen werken aan gezondheid en welzijn nu, straks en later. Er zijn grote personeelstekorten. Zorg, onderwijs – verenigd in deRotterdamseZorg – en gemeente werken samen in het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT+DAAD voor Rijnmond). Met het Leerwerkakkoord Zorg geven ze een extra impuls aan de ambities en verbinden ze zich aan het netwerk van Leerwerkakkoorden.

De Sectorupdate Zorg & Welzijn informeert twee maal per jaar over de arbeidsmarktontwikkelingen. In deze editie onder andere:

  • Prognoses voor 2030 verwachten het grootste tekort in Verzorgende niveau 3 (1.700 personen) en Verpleegkundige (700 op niveau 4 en 300 op niveau 6).
  • Advies: De capaciteit voor de begeleiding van instromers is beperkt en zal zeer efficiënt ingezet moeten worden. Ook moet er naar alternatieven gezocht worden.
  • De belangstelling voor opleidingen in Zorg & Welzijn is toegenomen. Er zijn inspanningen nodig voor voldoende en passende stagemogelijkheden.
  • Er zijn diverse middelen aan te vragen voor ontwikkeling, bijvoorbeeld SectorplanPlus, Corona-gerelateerde scholing en Training tot digicoach.
  • Advies: Er is grote behoefte aan gekwalificeerde professionals met diploma’s. Opleiden kost tijd, verder verkennen van modulair scholen is gewenst
  • Behoud van personeel blijft onverminderd aandacht vragen. Het verloop is hoog. 39% van de werknemers verlaat de werkgever binnen twee jaar.
  • SER Advies: werk aan waardering door autonomie en vertrouwen te geven en het verminderen van werkdruk door sociale en technologische innovatie.
  • Commissie Werken in de Zorg stelt in haar eindrapportage dat modern werkgeverschap noodzaak is.
  • Raad Volksgezondheid & Samenleving adviseert om de wissels te verleggen naar een gezonde leefomgeving en een samenhangende aanpak voor de samenleving.

Klik hier voor de volledige update.

We raden jullie aan, neem hem door, bekijk hem en als er vragen zijn ideeën of suggesties neem gerust contact op met deRotterdamseZorg.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.