Sectorupdate Zorg & Welzijn

17 juni, 2019
WERVEN & TOELEIDEN
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

deRotterdamseZorg heeft in samenwerking met werkgevers, de gemeente en het onderwijs een nieuwe prognose van de arbeidsmarkt gepubliceerd. De halfjaarlijkse sectorupdate van de Gemeente Rotterdam is hierop een aanvulling. In de update: de inspanningen van de RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) lijken effect te hebben. De formatie stijgt met +5%! Hoewel de instroom stijgt met +20% blijft de uitstroom onverminderd hoog. Ander nieuws in de update: de RAAT+DAAD is verbonden aan het Rotterdamse Leerwerkakkoord met aanvullende leerwerkafspraken.

Het volledige overzicht van alle arbeidsmarktvraagstukken en prognoses lees je hier in de sectorupdate zorg & welzijn.

De sector Zorg en Welzijn omvat diverse branches zoals de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) en ziekenhuizen, maar ook welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Landelijk biedt de totale sector werkgelegenheid aan bijna 1,3 miljoen mensen. De Sectorupdate Zorg & Welzijn biedt tweemaal per jaar een overzicht van arbeidsmarktvraagstukken.

De arbeidsmarkttekorten in de sector hebben de volle aandacht onder andere via het programma ‘Werken in de zorg’ van het Ministerie van VWS en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) die in de regio’s uitgevoerd worden. Door aanvullend op RAAT een aantal leerwerkafspraken te maken verbindt de sector – vertegenwoordigd door deRotterdamseZorg – zich aan het Rotterdamse Leerwerkakkoord.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.