Slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

25 november, 2019
LEREN & ONTWIKKELEN

Sectorplan Plus heeft vanaf 2017 een grote impuls gegeven aan de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Er wordt veel gebruik van gemaakt door werkgevers, maar tegelijkertijd geven diezelfde werkgevers ook klip en klaar aan dat de verantwoordingslasten te groot zijn. Joost Trienekens, voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS: ‘Ik schrok, want dit hadden we juist zo willen voorkomen. Tegelijk bood het een goede opening om met elkaar nóg slimmere oplossingen te bedenken.’  Het hele interview lees je hier.

Meer informatie over SectorplanPlus? Neem contact op met Robin Haksteeg.

adv_SectorplanPlus_nov2019

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.