Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

2 mei, 2024
Subsidie

De opvolger van de SET (stimuleringsregeling E-health thuis) is de STOZ (stimuleringsregeling technologie in ondersteuning en Zorg )  en vanaf 14 mei tot 20 december 2024 kunt een aanvraag indienen. Voor een implementatiestart maximaal € 25.000 subsidie. Opschalings- en evaluatieroute minimaal € 25.000 en maximaal € 750.000 subsidie.

De regeling richt zich op de volgende doelen.

 • Het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.
 • Het langer thuis blijven wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.

Het gaat om het toepassen van digitale of hybride processen:

 • zodat meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers;
 • die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking;
 • die zorg- of ondersteuningsmedewerkers in staat stellen om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

Voorwaarden

Wil je voor de subsidie in aanmerking komen? Lees dan de voorwaarden van STOZ. De beoordelingscriteria volgen na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Subsidiabele kosten

Wil je weten welke activiteiten en bijbehorende kosten in aanmerking komen voor subsidie? Lees meer over de subsidiabele kosten.

3 soorten projecten

Je kunt voor de volgende projecten subsidie aanvragen:

 1. Implementatiestart
  Voor het ontwikkelen van een strategie en implementatieplan voor de inzet van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning.
 2. Opschalingsproject
  Voor de implementatie en het opschalen van bewezen digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning. De digitale of hybride processen die in aanmerking komen voor het opschalingsproject moeten op het STOZ-overzicht staan.
 3. Evaluatieproject
  Ook voor de implementatie en het opschalen van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning. Het verschil met de opschalingsroute is dat de op te schalen processen (nog) niet op het STOZ-overzicht staan en dat voor de projecten een evaluatie met waardebepaling moet worden uitgevoerd. Na deze evaluatie en waardebepaling kunnen deze processen mogelijk op het STOZ-overzicht komen te staan.

Lees meer over de verschillende projecten en raadpleeg het STOZ-overzicht.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.