Terugblik tweede Transitie Expeditie

16 januari, 2023
VERANDEREN & VERNIEUWEN

Hoe ziet het toekomstbestendig organiseren van gezondheid en zorg eruit? Met die vraag organiseren de samenwerkingspartners binnen Transitie010, waaronder deRotterdamseZorg, wandelingen door de stad. Tijdens zo’n Transitie Expeditie laten ze veranderaars kennis en ervaringen te delen over transities in de zorg. Lees hier over de tweede expeditie.

Terugblik 

Op 8 december waren we voor de tweede Transitie Expeditie bij Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) die ons The Mark in Rotterdam liet zien, waar verschillende zorgorganisaties zijn gevestigd en samenwerken. Stichting SRZ nam het stokje over en liet ons de 10e etage zien, waar verschillende zorgbedrijven samenwerken en kennis delen.
Digitale gegevensuitwisseling van spoedzorg Rijnmond

Anna Saras van VZVZ & Maarten Wittop Koning vanuit Stichting Rijnmondnet vertelden over digitale gegevensuitwisseling van spoedzorg Rijnmond. De regio Rotterdam is koploperregio voor toegang tot Spoed. Dit is gelukt door het ‘werkvloeren’, oftewel door mee te kijken wat er nodig is en naast de professional te gaan zitten. Daarnaast is het van belang om bij implementatie te investeren in hulptroepen, anders is de energie snel uit het project. “Door gefocust te starten op één plek werd duidelijk wat er nodig is, maar het ‘werkvloeren’ zal opnieuw gedaan moeten worden als de gegevensuitwisseling op nieuwe locaties worden ingezet.”

Bekijk hier de aftermovie!

Kansen en belemmeringen van huisartsen van digitalisering in de huisartsenzorg
Willemijn Edel Huisarts & CMIO Kamer & Christian Kit Kattenberg van Rijnmond Dokters vertelden over de kansen en belemmeringen van huisartsen van digitalisering in de huisartsenzorg.
Kit bracht in dat Rijnmonddokters via een zelf ontwikkelde praktijkscan met praktijken in gesprek is gegaan om te verkennen wat de behoefte is voor digitalisering, en daardoor niet óver de praktijken te praten maar vooral mét de praktijken.

Willemijn bracht in dat huisartsen vaak als belemmering aangeven om niet te digitaliseren dat de patiënt dat niet kan en wil. De belemmering ligt echter vaak bij de huisarts zelf. Om dit weg te nemen is het vooral van belang dat de huisartsen geholpen worden bij digitalisering en gebruik kunnen maken van ondersteuning.

Transitie in zorg en welzijn
Daarna maakten de transitiedeelnemers via korte pitches kennis met verschillende organisaties. Zij vertelden kort over hun organisatie en hoe zij richting geven aan de benodigde transities in zorg en welzijn.

Transitie

1. Huisartsenposten Rijnmond (HAP): Ronald Brouwer
Hap Rijnmond ervaart een hoge druk van vragen op de huisartsenpost. Zij zijn daarom met de huisartsen en ketenpartners aan de slag om de druk te verminderen. Het hebben van een goed regieteam van huisartsen per post draagt daar aan bij. Op de HAP’s in de regio Rijnmond wordt samengewerkt met ziekenhuizen en ontwikkelen zich Spoedpleinen waarin eerste lijn en tweede lijn samenwerken.

transitie2

2. Stichting BeterKeten: Evelien Klokman en Heske van Workum 
Wanneer zorginstellingen en (medische) professionals over de muren van hun specialisme en organisatie heen met elkaar samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, kan méér gedaan worden voor de patiënt. De BeterKeten faciliteert en stimuleert samenwerking rondom patiëntenzorg, wetenschap en onderzoek in de regio groot Rijnmond.

3. Stichting SRZ: Jolanda Verwaal & Evelien de Raad
Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen is een stichting die al een lange onstaansgeschiedenis heeft en in 2022 vijftig jaar bestond. Het doel van de stichting is om samen te werken op thema’s die niet zorginhoudelijk zijn. Ziekenhuizen zoeken elkaar op om gezamenlijke vervolgstappen te zetten, te denken aan kwaliteit en veiligheid, waaronder cybersecurity. Zij delen kennis en ervaringen om daarmee de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden.

Zorgdelta Rijnmond 2030
Tot slot vertelde SRZ over Zorgdelta Rijnmond 2030, een samenwerking van de regionale Rijnmondse ziekenhuizen en gaven ons een opdracht.

SRZ heeft een gezamenlijke werkagenda gemaakt. Deze werkagenda is getoetst bij diverse professionals en medewerkers van de ziekenhuizen via een communicatiedialoog, waarbij bestuurders op bezoek gingen bij andere ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot de uitwerking van Zorgdelta Rijnmond 2030. Door Corona is dit proces vertraagd. Nu ligt de vraag voor waar de komende jaren vanuit de gezamenlijkheid op wordt ingezet.

Evelien en Jolanda vroegen input vanuit de deelnemers van Transitie 010 hoe verder aan de slag te gaan. Preventie, Gezondheid en arbeidsmarkt werden gezien als nodige stappen. Een van de zaken die terugkwam was: ‘ga vooral geen nieuwe dingen bedenken, maar ga op zoek naar wat er als is.’

Dat is ook wat we willen doen met transitie 010!

Motiverende voorbeelden
Een belangrijk inzicht van de transitie expedities was dat we voor echte veranderingen we goede voorbeelden nodig hebben om de ‘ja maar’ te veranderen.

Loop mee met de volgende expeditie

Tijdens de volgende expeditie laten we nog meer van die goede voorbeelden zien!
Loop je ook mee met de volgende editie op 15 februari door Rotterdam Zuid? Meld je hier aan.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.