Terugkomdag Blauwe Maas

15 juli, 2020
WERVEN & TOELEIDEN

Zij-instromers laten kennismaken met de gehandicaptenzorg en jeugdzorg, dat was een van de doelstellingen van het project Blauwe Maas. Begin dit jaar hebben deze branches nieuwe collega’s welkom geheten die werkend en lerend aan de slag gegaan zijn. Middels het voortraject de Blauwe Maas werken zij bij Zuidwester, Pameijer en Enver en volgen ze de HBO-opleiding Social Work. Tijdens de terugkomdag in juni deelden zij ervaringen met elkaar . Van handigheidjes in het werk tot moeilijkheden waar je als beginnend zorgverlener tegenaan loopt. Ook ging trainer Niels Greeve met ze aan de slag met onderwerpen als ‘reflecteren op eigen gedrag’ en ‘communicatievaardigheden in het werk’.

Ondanks deze geslaagde editie en de kansen en mogelijkheden die we hebben kunnen bieden aan nieuwe zorgverleners is er helaas, na evaluatie op het voortraject van de Blauwe Maas, geconstateerd dat de opbrengsten onvoldoende opwegen tegen te inspanningen We hebben moeten concluderen dat er bij organisaties soms nog geen of beperkt beleid is over het vormgeven van werk-leertrajecten voor zij-instromers. Daarnaast komen gemeenschappelijke belangen onvoldoende overeen om de handen opnieuw ineen te slaan en gezamenlijk een voortraject vorm te geven. Om deze redenen is er besloten om de Blauwe Maas definitief te beëindigen. We hopen dat er, wellicht in een later stadium, de samenwerking alsnog opnieuw vormgegeven kan worden.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.