Toekenning middelen tijdvak 4 SectorplanPlus bekend

2 december, 2020
LEREN & ONTWIKKELEN

Het Ministerie van VWS heeft deze week, na de nodige vertraging als gevolg van de Coronacrisis, bekend gemaakt welke middelen voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus worden toegekend. In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor Corona-gerelateerde scholing.

Het beschikbare bedrag van 234,5 miljoen euro is opgebouwd uit het initieel beschikbaar gestelde budget van 134 miljoen euro, opgehoogd met ruim 100,5 miljoen euro vrijval uit voorgaande tijdvakken. Hoewel de aanvragen voor tijdvak 4 in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro hebben, is de verwachting, gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken, dat dit budget voldoende is voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten. De subsidiereservering wordt per subsidietraject aangepast aan het beschikbare budget.

Verlenging in verband met Corona
Omdat diverse scholingstrajecten tijdens de Coronacrisis hebben stilgelegen, heeft RegioPlus een verlenging van bijna 8 maanden bij het ministerie aangevraagd en verkregen. Daarmee is de looptijd van tijdvak 4 verlengd tot 23 augustus 2022. Dit biedt aanvragers de ruimte om de voorgenomen opleidingsprojecten uit te voeren over een langere looptijd.

Ook heeft VWS besloten de definitie voor nieuwe instroom in tijdvak 4 te herzien. Deelnemers binnen deze doelgroep mogen tot maximaal 2 jaar in dienst zijn om eventueel door Corona uitgestelde trainingen en opleidingen toch via SP+ gesubsidieerd te krijgen.

Deadline Maatregel X
De looptijd van de aanvullende maatregel voor de extra scholing van mensen in het kader van Corona is vastgesteld op 31 maart 2021. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van maatregel X en C, D en E voor de bijscholing van zittende medewerkers.

Aanvullende deadlines voor zowel de reguliere activiteiten als de extra Corona activiteiten worden uiterlijk de eerste week van januari gepubliceerd.

Tot slot
Tevens heeft VWS een aantal afspraken die eerder gemaakt zijn rondom kleine aanvragers en behoud bevestigd. Kijk voor het volledige programma van eisen voor tijdvak 4 op www.sectorplanplus.nl

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.