Vergoeding van het Ministerie VWS voor inwerken (zorg)professionals Extra handen voor de zorg

1 april, 2020

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Via het landelijke initiatief www.extrahandenvoordezorg.nl hebben zich landelijk inmiddels ruim 20.000 mensen aangemeld! In de praktijk is voor deze groep vaak een bepaalde vorm van (bij)scholing nodig voordat zij ingezet kunnen worden.

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader hiervan besloten, om een bijdrage te leveren in de inwerk- en scholingskosten van dit tijdelijke extra zorgpersoneel. Hiertoe wordt een extra categorie toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie wordt achteraf verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de scholingstrajecten van deze extra tijdelijke instroom. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt.

 

Reeds een subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Zorginstellingen die in december 2019 al een aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend komen in aanmerking voor deze extra subsidiemaatregel. Er is nu dus geen extra aanvraag bij SectorplanPlus nodig! Op een later moment (achteraf) kan de zorginstelling de gerealiseerde inzet gaan verantwoorden. De manier van verantwoorden van deze extra subsidiemaatregel wordt de komende periode verder uitgewerkt door het ministerie van VWS. Belangrijkste uitgangspunt is dat dit zo eenvoudig en simpel mogelijk moet zijn.

Advies voor nu: zorg voor enige vastlegging van scholingstrajecten en ingezette vrijwillige zorgprofessionals.

 

Geen subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Voor zorginstellingen die in december 2019 geen aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend, maar nu wel vrijwillige zorgprofessionals inzetten, is het verzoek dit per mail te laten weten aan robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl. Op deze manier is het alsnog mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het scholen van deze extra personele ondersteuning.

 

Wij van deRotterdamseZorg zullen de zorginstellingen in deze regio uiteraard informeren en ondersteunen bij het verdere proces van deze extra subsidiemaatregel van SectorplanPlus. Voor eventuele (andere) vragen over SectorplanPlus kan contact worden opgenomen met robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl.

Headerphoto: Adobe Stock

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.