Nieuw zorgtalent

Door mogelijkheden te creëren voor nieuwe doelgroepen wordt de instroom in Zorg & Welzijn vergroot.  

Iedereen die van betekenis wil en kan zijn in de sector leiden we toe naar een (betaalde) duurzame baan, of als dat nog niet past, een vrijwilligersfunctie. Dat noemen we nieuw zorg talent! 

In dit project ‘Nieuw zorgtalent’ wordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een traject ontwikkeld waar op niveau 0 en 1 ingestroomd kan worden in ondersteunende functies in de VVT. De zorgtalenten voeren ondersteunende taken uit zodat zorgprofessionals zich kunnen richten op de zorgtaken. Denk hierbij aan activiteiten begeleiden, ondersteunen bij voeding, een wandeling maken en opruimen en schoonmaken. Tijdens dit traject worden de zorgtalenten intensief begeleid.  

In 2024 wordt het instroomtraject operationeel en starten de eerste kandidaten. Het doel is een duurzame route te creëren om nieuwe doelgroepen een kans te bieden in de Zorg & Welzijn. In drie jaar tijd willen we 100 kandidaten toeleiden naar een betaalde baan.  

Samenwerking 

Dit project is in 2023 gestart in samenwerking met de gemeente Rotterdam en onderwijs- en zorgorganisaties. Zorgorganisaties ontvangen extra handen voor ondersteuning van gekwalificeerde zorgprofessionals. Voor de gemeente levert het project uitstroom van uitkering/bijstand naar werk op. En voor het onderwijs biedt dit een extra optie om (mogelijk) vroegtijdig schoolverlaters richting een plek op de arbeidsmarkt te begeleiden.  

Daarnaast wordt er in dit project samengewerkt met diverse organisaties in de zorg waaronder: Leliezorggroep, Aafje, MOB en Laurens. Ook wordt gewerkt met verschillende sociale partners om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.  

Voor wie is het? 

Voor iedereen die in de zorg en welzijn van betekenis wil zijn. Veel potentiële kandidaten zijn al actief als vrijwilliger of mantelzorger. Zij zouden graag betaald willen werken in de zorg. Maar komen vaak in een reguliere baan nog niet aan het werk. We willen door onze regionale samenwerking deze mensen een baan en een kans geven zich verder te ontwikkelen. 

Flyer nieuw zorgtalent.

Nieuw Zorgtalent wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit het RAP van de gemeente Rotterdam. 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

WERVEN & TOELEIDEN
huisvesting
18 dec 2023

Aantrekkelijke werkstad

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons ook de randvoorwaarden van werken in de …

WERVEN & TOELEIDEN
31 jan 2022

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen. Ongewenste uitstroom voorkomen …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.