dinsdag 19 november 2019
13.00 – 17.00

Opleidingsevent 2020

Samen opleiden voor goede zorg in de regio
Of je het nou werkplekleren, praktijkgestuurd leren, of leerwerkplaatsen noemt, één ding weten wij zeker: de verschuiving van leren op school naar leren in de praktijk speelt een belangrijke rol bij de opleiding van voldoende én beter gekwalificeerde zorgmedewerkers in de regio. En daar zijn wij als Rotterdamse zorg- en onderwijsinstellingen samen verantwoordelijk voor! Door samen onze schouders eronder te zetten, werken we aan voldoende stageplekken in de regio en ontwikkelen we met elkaar een goede leeromgeving voor studenten en medewerkers.

Veelbelovende resultaten
Daarom werkt deRotterdamseZorg al twee jaar met enthousiaste werkgroepen aan pilots op het gebied van learning communities, leven lang leren, de begeleiding en kwaliteit van stages en nieuwe stagevormen. Inmiddels draaien deze pilots bij verschillende zorg- en onderwijsinstellingen in de regio en zijn de eerste, veelbelovende resultaten zichtbaar. Die willen we heel graag met jou delen! Dat doen we tijdens het Opleidingsevent2020 met een interactief programma vol inspirerende presentaties en workshops, waar je de successen zelf kunt ervaren.

Programma 13:00 – 17:00
Klik hier voor het uitgebreide programma

13:00  Inloop
13:30  Sabine Uitslag: opening door dagvoorzitter
13:35  Hans Huizer: opleiden in de regio een gezamenlijk verantwoordelijkheid
13:45  Joseph Kessels: hoe maak je leren en ontwikkelen aantrekkelijk in het werk
14:30  9 interactieve workshops verdeeld over 2 workshoprondes
16:25  Verrassende interactieve afsluiting
17:00 Netwerkborrel

Workshops
 Ontdek de 9 interactieve workshops en schrijf je hieronder tot 8 november in voor de workshops. Tip: geef per workshopronde jouw 1e en 2e keuze door.

Headerphoto: Adobe Stock