donderdag 23 september 2021
14:00 – 16:00

Digitale kennissessie: Vitaliteit en mentale gezondheid in organisaties

Vitaliteit en mentale gezondheid spelen een belangrijke rol in het open staan van mensen voor nieuwe ontwikkelingen en het zichzelf (blijvend) ontwikkelen. Als er psychische problemen spelen, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het werkplezier en de productiviteit van medewerkers. Ook is het veelal een belemmerende factor voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Het is zaak dat werkgevers deze problematiek erkennen, herkennen en proberen hierin, samen met de betrokken werknemer, een proactieve rol op zich te nemen. Op 23 september 2021 organiseert het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, in nauwe samenwerking met Gezond010, een kennissessie over dit thema.

Tijdens de digitale kennissessie, die is gepland van 14.00 – 16.00 u, wordt eerst de verbintenis tussen Gezond010 en het Platform kennisdeling LLO en SI toegelicht. Daarna gaan ze dieper in op de mentale gezondheid van medewerkers: wat is het, hoe omvangrijk is het, heeft Corona gevolgen en welk recent onderzoek is beschikbaar? Ook laten zij werkgevers aan het woord, die hun aanpak delen. En Maskerclass zal vertellen hoe zij werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen, om het thema depressie bespreekbaar te maken.

Doelgroep kennissessies
De kennissessie is bedoeld voor ondernemers, werkgevers, hr-verantwoordelijke/ adviseurs of mensen die betrokken zijn bij het thema duurzaam inzetbaarheid leven lang ontwikkelen, uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze kennissessie wordt kosteloos aangeboden en aanmelden kan eenvoudig via de volgende link: www.leerwerkakkoord.nl/kennissessie

Headerphoto: