Afronding lerend netwerk Leercultuur

24 april, 2024
LEREN & ONTWIKKELEN

We leven en werken in een wereld waarin “verandering de enige constante” is. Om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen en staande te blijven in de snel veranderende wereld is het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin leren en ontwikkelen gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Zowel voor de nieuwe professionals die worden opgeleid als ook de professionals die al jaren werkzaam zijn in de sector. Alleen dan bouw je aan een sterke organisatie en zorg je voortdurend voor groei. En dat is wat we als sector & regio keihard nodig hebben, klaar zijn voor de toekomst!

Het afgelopen half jaar hebben verschillende professionals uit 12 zorgorganisaties deelgenomen aan het lerend netwerk Leercultuur van deRotterdamseZorg. Zij hebben hun eigen organisatievraagstuk rondom leercultuur meegenomen in het netwerk en door de methodiek van Actieleren zijn ze van probleem, tot oplossing tot experiment gekomen. Alle kennis & ervaring vanuit de groep is hieraan toegevoegd en daardoor ontstonden er nieuwe inzichten en handelingsperspectief.


De deelnemers hebben met elkaar inhoudelijke thema’s bepaald die zij ook graag verder wilden verkennen en verdiepen in het lerend netwerk, de volgende thema’s zijn aan bod gekomen:

  • Meten van leercultuur
  • Ontwikkelen van ontwikkelen door Jeannot van Mierlo (Moon HRM)
  • Verandermanagement
  • Gebruik van technologie in een lerende organisatie

Over leercultuur is veel literatuur bekend en vanuit de theorie kan je wel vinden welke stappen je kan zetten in de praktijk. Toch is de concrete vertaling naar organisatie- of teamniveau zoveel weerbarstiger. Daarom hebben de deelnemers van het lerend netwerk Leercultuur zich zes maanden lang in gezamenlijkheid gebogen over hun eigen organisatievraagstuk. Van het vraagstuk “Hoe kan ik in mijn organisatie een positief leerklimaat bieden & borgen?”, tot “Hoe kunnen we de locatiemanagers een toekomstgerichte mindset laten ontwikkelen?” naar “Hoe kunnen we aansluiten bij de behoefte van de werkbegeleiders in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie?”. Zomaar een greep uit de vraagstukken die de revue zijn gepasseerd.

Eén belangrijke les die de deelnemers geleerd hebben: zet kleine stappen in de goede richting en zorg voor support! 

Eind maart hebben we het lerend netwerk Leercultuur feestelijk afgesloten. Alle deelnemers hebben hun eigen leerreis gepresenteerd om de anderen hiermee te inspireren en nog input te krijgen voor hun vervolg. Het werken aan goede & veilige leercultuur stopt niet, dit is een proces wat continu aandacht vraagt. Zeker in deze snel veranderende wereld. Het was mooi om te horen hoe de verschillende deelnemers allemaal iets anders uit het lerend netwerk hebben gehaald. Sommige hebben ervaren dat het echt werkt als je de doelgroep zelf betrekt bij het vraagstuk en zijn dialoogsessies gaan doen in de organisatie rondom het thema Leercultuur. Weer een ander heeft een goede evaluatie weggezet. En één deelnemer heeft heel eerlijk toegegeven dat het ze terug bij af zijn, want je moet echt de probleemverkenning eerst goed scherp hebben. De vraag is of dit terug bij af is, want ook Actieleren is een cyclisch proces.

Alle inspiratie, artikelen, kennis, boeken die voorbij gekomen zijn in het lerend netwerk Leercultuur worden later in dit jaar in een inspiratiebundel breder beschikbaar gesteld. Houd de verschillende kanalen in de gaten.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.