Start van het programma ‘De professional van de toekomst’

24 april, 2024
VERANDEREN & VERNIEUWEN

Door de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende behoefte van patiënten en cliënten, de groei in de uitgave van de zorg en de tekorten op de arbeidsmarkt staat de zorg onder druk. De werkdruk is nu hoog en de prognoses laten zien dat het tekort op de arbeidsmarkt sterk zal stijgen, De window of opportunity om anders te gaan werken is nu.

Met het toekomstbeeld (3Dprint) van deRotterdamseZorg wordt in beeld gebracht op welke wijze de gezondheidszorg kunnen organiseren in de toekomst, wat dit vraagt van inwoners en van de zorgprofessionals van de toekomst én hoe sociale en technologische innovaties hieraan kunnen bijdragen. Het vertrekpunt vormt hierbij een vitale, verbonden samenleving. Deze uitdagingen vragen om een transitie van de zorg, landelijk, regionaal, in organisaties en van medewerkers. Om het werkplezier van medewerkers en kwaliteit van zorg te borgen moeten er keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op de organisatie en invulling van het werk van zorgprofessionals. Dit vraagt veranderkracht in organisaties en van zorgprofessionals.

Om deze uitdagingen aan te kunnen is dit voorjaar is het programma ‘De professional van de toekomst’ opgestart. Hierin wordt vanuit de thema’s veranderkracht, samenwerking formele en informele zorg en het adapteren van sociale en technologische innovaties, gewerkt aan wat de zorgprofessional van de toekomst nodig heeft om ook in 2032 optimaal te kunnen functioneren. Daarbij focussen we ons op wat regionaal kan worden opgepakt om dit mogelijk te maken. Het programmateam is nu bezig het programma verder vorm te gegeven en we houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.