Arbeidsmarktverkenning dialyse zorg Rotterdam Rijnmond

28 november, 2022
WERVEN & TOELEIDEN

De tekorten op de arbeidsmarkt van zorg & welzijn zijn fors en zullen in de komende jaren door de demografische ontwikkelingen alleen maar toe nemen. En deze tekorten blijven niet alleen beperkt tot de verzorgenden en algemeen verpleegkundigen, maar gelden ook voor de specialistische functies.

De managers die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de dialyse zorg in Rotterdam Rijnmond hebben nu al moeite om de gevraagde zorgvraag te leveren en als zij naar de toekomst kijken wordt dit probleem alleen maar groter. Dit heeft hen doen besluiten om de handen in een te slaan en met elkaar te gaan kijken naar de arbeidsmarkt van de dialyseverpleegkundigen.

De managers van het ErasmusMC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben eerst met elkaar het probleem verkent door de ervaringen en geluiden van de werkvloer met elkaar te delen. Van daaruit zijn verschillende HR- data uit het organisatiesysteem gehaald en ook vanuit de landelijke databases. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve input is het probleem met elkaar gedefinieerd, waarna er mogelijke oplossingsrichtingen zijn geschetst. De managers hebben met elkaar een keuze gemaakt met welke oplossingsrichtingen zij in gezamenlijkheid aan de slag zouden willen gaan en wat de regionale toegevoegde waarde is. Na deze stap is er nog een concretiseringsslag gemaakt welke activiteiten op basis hiervan ondernomen zouden moeten worden op zowel organisatie, regionaal en landelijk niveau. Dit alles is gebundeld tot een mooie volledige analyse en een gekoppeld plan van aanpak.

Het bureau deRotterdamseZorg heeft met hen expertise van de arbeidsmarkt en procesbegeleiding de managers dialyse zorg hierbij ondersteund. De managers gaan nu in gezamenlijkheid verder met de uitvoering van het plan van aanpak!

Instroom

Het grootste probleem t.a.v. de continuïteit van de dialyse zorg in de regio ligt in het feit dat de instroom van nieuwe verpleegkundigen achter blijft, de beschikbare opleidingsplaatsen kunnen niet opgevuld worden omdat er onvoldoende kandidaten zijn die in opleiding tot dialyseverpleegkundigen willen gaan. Doordat de instroom achterblijft heeft dit inherent effect op de doorstroom en het  behoud van de dialyse verpleegkundigen. Daarnaast is het zo dat de verpleegkundigen vaker op latere leeftijd de specialisatie tot dialyseverpleegkundige gaat volgen, waarna zij niet zo heel lang meer een aandeel leveren op de arbeidsmarkt i.v.m. pensionering.

Om hierop in te spelen zullen er regionaal activiteiten ondernomen worden om het imago en bekendheid van het vakgebied te verbeteren, om de instroom in de opleiding te vergroten en het opleidingsrendement te verhogen. Om mensen te behouden voor het dialysevak zal er ingezet worden op het ontwikkelen van loopbaanpaden binnen de regio.

 

“We staan voor dezelfde uitdaging, door elkaar te versterken komen we verder!”

Onno Terpstra – teammanager dialysecentrum Maasstad ziekenhuis

 

“Dit was een waardevol traject met elkaar en geeft mooie kansen voor de toekomst in de regio!”

Lonneke Kort – zorgmanager Nierfalen Centrum – Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

“Samen werken en opleiden voor de continuïteit van de dialyse zorg in de regio!”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.