Coronabanen in de Zorg opnieuw beschikbaar

16 december, 2021
Corona-updates

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat er een nieuwe ronde van de subsidie Coronabanen in de Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken. Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund.

Vorige week heeft RegioPlus aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen.

Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de subsidie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerdere rondes van de COZO subsidie. Deze week worden verdere details hieromtrent uitgewerkt en zullen we je nader informeren.

Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

 

 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.