Blog: De toekomst van zorg

25 mei, 2021
VERANDEREN & VERNIEUWEN

“Zou het niet mooi zijn als iedereen in 2030 kan rekenen op tijdige en passende zorg? Dat iedereen die dat wil hulp en zorg ontvangt om (weer) gezond te worden of in ieder geval zo gezond mogelijk te blijven.”  

Nederland vergrijst, digitaliseert en verandert én dat gaat rap. De komende jaren komen er fors meer en oudere ouderen, die meer en complexere behoefte aan zorg hebben. Tegelijkertijd is de groep zorgprofessionals die de pensioenleeftijd nadert groeiende en verlaten zorgprofessionals jong en oud, de sector. Die groeiende personeelsvraag leidt tot een onoverbrugbare kloof die niet meer is dicht te lopen met de traditionele aanpak van meer opleiden en beter behoud voor de sector. Het moet dus anders!  

Zo is de vraag naar zorg lager als mensen vitaler en gezonder leven; zijn we minder afhankelijk van schaarse zorgprofessionals als in de zorg t beter gebruik gemaakt wordt van technologie en monitoring; doen we geen dingen dubbel en werken zorgprofessionals steeds daar waar het ’t hardst nodig is wanneer het slimmer georganiseerd en op elkaar afgestemd is.   

We hebben het over zorg in 2030, waarin we gezamenlijk oog hebben voor gezondheid én welzijn. Mensen in buurten, wijken kennen elkaar, in de samenleving kijken we naar elkaar om. We zien bevlogen professionals die naast behandeling bijdragen aan gezond leven en leren leven met de gevolgen van ziekte. De gezondheid en het welzijn van de patiënt staat centraal, de hulpvraag varieert en samen met de patiënt en zijn omgeving wordt in samenwerking de juiste hulp ingericht. Door mantelzorgers, met monitoring, zorgthuis, zorg op afstand of een gespecialiseerde of beschermende zorgorganisatie, zo kan iedereen die zorg krijgen die past.  

In 2030 zien we dat vertrouwen in de sector de basis is en is vakmanschap weer leidend. Zorgprofessionals weten als geen ander hoe ze moeten samenwerken om zorg op maat geregeld te krijgen. Met hun nieuwsgierigheid en ondernemerschap zorgen zij voor vernieuwing en weten zij de technologische mogelijkheden optimaal in te zetten. Dat gaat niet vanzelf, leren en ontwikkelen is dagelijks onderdeel van het werk. Er zijn mogelijkheden te over, zo maken zorgprofessionals steeds weer interessante loopbaanstappen.     

3D print  

Dit is afkomstig uit onze 3Dprint waarin we op basis van alle toekomstverkenningen schetsen hoe de gezondheid zorg in 2030 zou kunnen zijn. Centraal staat: Hoe organiseren we gezondheid en zorg van burgers in de toekomst? Deze belangrijke vraag gaat iedereen in de sector aan. Sterker nog, alleen samen kunnen we deze vraag beantwoorden. Als we nu nadenken over de toekomst van gezondheid en zorg en met een gezamenlijke stip op de horizon uitwerken wat nodig is om daar te komen, dan kan straks iedereen blijven rekenen op de zorg die hij nodig heeft. 

Beweging 

De zorg toegankelijk houden is een grote opgave. Een aantal koplopers denkt hier al langere tijd over na en is hier al concreet mee aan de slag. Er is een beweging gaande om gezondheid en zorg anders te organiseren. Deze beweging raakt iedereen die werkt in deRotterdamseZorg want functies veranderen, verdwijnen of verschijnen. We hebben de zorgprofessional van de toekomst een naam gegeven: FIN. Dat praat makkelijker. FIN maakt ons duidelijk dat voor iedereen in zorg en welzijn - van bestuurder tot verzorgende en van opleider tot HR adviseur, van docent tot student – wat anders gevraagd wordt in de toekomst.  

We zijn onderweg 

Door met steeds meer mensen de gesprekken over de 3Dprint en de zorgprofessional van de toekomst te voeren wordt de beweging groter. In de regio zijn inmiddels veel mensen met de verkenning van de toekomst van zorg aan de slag. Persoonlijk, voor hun beroep, hun afdeling, hun organisatie en voor de regio. Met de 3Dprint als gezamenlijke stip op de horizon in het vizier en met routekaarten met gevraagde acties in de hand komen we in Rotterdam Rijnmond in beweging. Samen zijn we op weg naar die betaalbare en toegankelijke zorg, waar FIN bevlogen werkt aan gezondheid en zorg in 2030. Weet jij al wat dit voor jou betekent?  

 

Jacqueline Stuurstraat, Directeur deRotterdamseZorg

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.