Extra stagecoaching

20 oktober, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Extra begeleiding in de vorm van coaching kan helpen om meer studenten te behouden voor de zorg. Vanuit de Impulsgelden van de gemeente Rotterdam werd hiervoor eind 2021 via deRotterdamseZorg financiering beschikbaar gesteld aan de aangesloten organisaties. Het doel daarvan was om een impuls te geven aan het behoud van studenten, zonder de zorgprofessionals extra te belasten. De zorgorganisaties konden een plan indienen van hoe zij de extra stagecoaching wilden inzetten. Er werden verschillende aanpakken gekozen. Sommige organisaties hebben hiervan extra externe coaching ingehuurd, anderen kozen ervoor om interne coaches op te leiden en die extra in te zetten. Sommige organisaties kozen voor 1 op 1 coaching aan studenten, andere kozen ervoor om de studenten groepsgerichte coaching aan te bieden. De meeste organisaties startte met de extra stagecoaching in februari 2022. 

Uit de evaluaties blijkt dat de extra stagecoaching van grote meerwaarde is gebleken. Studenten vinden het fijn dat ze iemand hebben waar zij echt het goede gesprek mee kunnen voeren, die hen helpt bij persoonlijke vraagstukken en die met hen meedenkt in waar ze tegenaan lopen. In een sessie met de coaches die zijn ingezet op de extra stagecoaching kwamen verschillende leerpunten naar voren die zij veel terugzagen bij de studenten. Denk hierbij aan thema’s zoals time-management waar de studenten moeite mee hebben, studenten die moeite hebben met het innemen van persoonlijke ruimte en het lastig vinden om tijd te vragen van hun stagebegeleiders. Ook hebben studenten het gevoel dat ze veel ballen hoog moeten houden en kampen zij met persoonlijke problemen. Kortom; de extra stagecoaching ten behoeve van het behoud van studenten was een welkome aanvulling op de opleiding!  

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.