Stage onboarding toolbox

25 oktober, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Studenten goed opleiden en ze behouden voor de zorg. Dat is het doel dat de werkgroep stage onboarding nastreefde. In 2021 werd in het netwerk van opleidingsmanagers van deRotterdamseZorg gesproken over gezamenlijke activiteiten die we met elkaar wilden oppakken om het opleiden in de zorg in onze regio te verbeteren. Wat zijn thema’s en verbeterpunten waar we nu echt mee aan de slag willen? 

Hoe is de toolbox ontstaan?  

Stage Onboarding Stage onboarding was een van de thema’s waar het netwerk graag mee aan de slag wilde, dus werd er een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep startte met het vaststellen van het doel en goed formuleren welke problemen opgelost zouden worden. Dit lees je terug in het hoofdstuk: waarom zou je aan de slag gaan met stage onboarding? 

Vervolgens heeft de werkgroep vastgesteld hoe ze onboarding van stages zouden kunnen verbeteren. Om informatie op te halen zijn er twee focusgroepen gehouden met studenten en een focusgroep met werkbegeleiders, praktijkopleiders en instellingsdocenten. Hier kwam veel informatie en goede voorbeelden uit naar voren. Daarnaast is gekeken wat er bij de onderwijsinstellingen al gebeurt aan stage voorbereiding. 

Nadat de informatie opgehaald was is gekeken hoe we de stage onboarding zouden kunnen verbeteren. Daar is deze onboarding toolbox uit voort gekomen! Deze toolbox is bedoeld voor zorginstellingen/afdelingen om hun eigen stage onboarding te verbeteren. Het bevat goede voorbeelden, inspiratie en zaken die erg belangrijk zijn voor een goede stage onboarding. Gebruik deze om jouw stage onboarding te verbeteren! 

Als pilot is met 6 afdelingen uit verschillende zorgorganisaties getest of het gebruik van de stage onboarding toolbox ze hielp om de stage onboarding te verbeteren. Daaruit kwamen positieve ervaringen en de studenten beoordeelden de stage onboarding met een 7,64.  

Wil je hem ook gebruiken?  

Gebruik van de stage onboarding toolbox is voor aangesloten organisaties bij deRotterdamseZorg. Heb je hem nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op om de toolbox aan te vragen.  

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.