FactsenFigures nov 23 arbeidsmarktonderzoek

Facts en Figures eerste kwartaal 2023

28 november, 2023
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Twee keer per jaar brengt bureau deRotterdamseZorg een update uit van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de regio Rijnmond.  In diverse netwerken, projecten en programma’s werken zorg- en onderwijsinstellingen samen aan sterke arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in de regio. Door onderzoek te doen krijgen we inzicht in hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en of de ondernomen acties het gewenste effect hebben. De belangrijkste cijfers van het eerste kwartaal 2023 hebben we gevat in een overzichtelijke factsheet: Facts & Figures.

Samenvatting en analyse

De cijfers over het eerste kwartaal 2023 laten een positief beeld zien van het aantal werknemers dat in de zorg werkt, namelijk een groei van 2% ten opzichte van 2022.

In vergelijking met vorig jaar is in het eerste kwartaal van 2023 het saldo in-en uitstroom gestabiliseerd. Opvallend is dat in de GGZ de uitstroom sterk daalt. Ook het kort en langdurig verzuim laat een daling zien van gemiddeld 1 %. De plannen die hiervoor worden uitgevoerd lijken zijn effect te sorteren.

Echter laat de instroom in zorgopleidingen voor tekort beroepen een sterke daling zien. Aandacht voor het aantrekken van nieuwe leerlingen blijft dus nodig.

FactsenFigures nov 23 arbeidsmarktonderzoek

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.