VWS verbindt zich met de Rotterdamse diversiteit

29 november, 2023
Netwerk

Een beeld van anders werken, aansluiten bij, experimenteren, inzetten op gelijkwaardigheid, in gesprek & verbinding, daadkracht, rebelleren en met elkaar inzetten op “Van zorgen voor naar samen leven”. Dit is het verhaal en het beeld wat donderdag 23 november centraal stond bij het werkbezoek van VWS aan Laurens Delfshaven. Een diverse delegatie van medewerkers van VWS hebben Laurens Delfshaven bezocht, een plek in Rotterdam die midden in de samenleving staat. Een Rotterdamse Samenleving die gekenmerkt wordt door een grote mate van diversiteit en hoe speel je hier als zorgorganisatie op in en hoe pak je ook de kansen die er liggen. Mooi om te zien hoe Laurens vanuit verschillende perspectieven heeft gedeeld waar zij mee bezig zijn, zowel vanuit cliëntperspectief als ook vanuit medewerkersperspectief.

Maar waar raakt dit nu de arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn? De tekorten in de zorg gaan de komende jaren verder oplopen als we het werk niet anders gaan inrichten. Laurens laat zien dat door anders te kijken naar zorg, aan te sluiten bij de behoefte van cliënten en je vrijwilligers op een goede manier inzet er een win-win situatie ontstaat. Medewerkers worden op deze manier vrijgespeeld om de zorg te kunnen leveren en ervaren daardoor meer werkplezier. Ook vraagt het van medewerkers om iets wat ze geleerd hebben in de opleiding van wat “goede zorg” is los te laten en mee te gaan in de verandering die van hen gevraagd wordt. Dat is niet altijd eenvoudig. Op de locatie Delfshaven zijn er op dit moment geen vacatures, hoe mooi is dat!

Daarnaast is er helaas nog dagelijks sprake van discriminatie en racisme, ook binnen Laurens, en dit leidt uiteindelijk tot verzuim en mogelijk uitstroom. Goed om te horen dat Laurens zich inzet om een inclusieve organisatie te zijn, waar iedereen zich gezien en gehoord voelt en mee kan doen. Dit is er niet van de ene op andere dag en vraagt continue aandacht.

VWS werkt landelijk samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  aan het Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme. Benieuwd wat er allemaal al op dit terrein is gebeurd? Neem dan een kijkje in de Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen van 27 oktober jl. Goed om te zien dat VWS mooie initiatieven in het land opzoekt en kijkt hoe vanuit VWS zaken verder gebracht kunnen worden.

Eén van de hoofdbrekens is nog wel: Hoe kunnen we met alle mooie initiatieven die er zijn in de samenleving uiteindelijk veranderingen verder brengen en de ervaren beperkingen in de maatschappij doorbreken? Dit kan door samen de krachten te bundelen, de knelpunten te signaleren, de dialoog te voeren en lef te tonen! De verbindende kracht van deRotterdamseZorg!

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.