Facts & Figures Arbeidsmarktinformatie 2022

29 maart, 2022
Arbeidsmarkt in beeld

Afgelopen januari legden zorg, onderwijs en gemeente hun afspraken over wat zij de komende jaren gaan doen om de tekorten in de zorg terug te dringen vast in de RAAT+DAAD 3.0. Om te weten of de ingezette acties het gewenste effect hebben is het van belang te weten waar we staan. Daarom hebben wij de belangrijkste cijfers van 2022 gevat in een factsheet Facts & Figures.

Klik op de factsheet om deze groter te bekijken.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.