Nieuwe subsidieronde “implementatie- en opschalingscoaching”

28 maart, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Op maandag 4 april opent de zevende ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching. Met deze regeling kun je coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Wij geven je alvast wat tips zodat je je aanvraag goed en volledig kunt indienen. De vorige rondes bleken erg populair en het beschikbare budget was snel uitgeput. Bereid je aanvraag daarom goed voor.

Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Ben je benieuwd hoe je van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing maakt? Of heb je een andere implementatie- of opschalingsgerichte vraag? Een coach kan je hierbij helpen.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 • In de laatste ronde is € 375.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,-  inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van vier maanden.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Wat is er veranderd ten opzichte van ronde 6?

 • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag € 5.000.
 • De maximale looptijd is 4 maanden.
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde.
 • Enkel aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep. Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie.
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt uiterlijk 30 juni bekendgemaakt.

Hoe bereid ik mijn aanvraag goed voor?

Om je aanvraag goed voor te bereiden geven we je alvast enkele tips:

 • Zoek je coach! Als aanvrager selecteer je zelf een coach waarvan je denkt dat die jou goed verder kan helpen. Bedenk dus goed wat voor vraagstuk je wilt aanpakken met de coach en ga alvast op zoek.
 • Bij de subsidieaanvraag dien je een offerte van de coach te overhandigen. Vraag deze alvast op bij de door jou gekozen coach. Let op! De offerte moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De offerte mag maximaal 2 pagina’s lang zijn. Vermeld daarbij het uurtarief en de totaalprijs inclusief btw. De overige voorwaarden lees je vanaf 4 april in de subsidieoproep.
 • Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij de vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kunt verwachten! Houd er wel rekening mee dat iedere ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken. Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.
 • Is je aanvraag klaar? Mooi! Wacht het liefst niet de deadline af, maar lever je aanvraag zo snel mogelijk in. Wij werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat betekent dat hoe eerder je indient, hoe groter de kans dat er voor jouw aanvraag nog budget beschikbaar is.

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.