Start Leven Lang Leren OK

29 maart, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Een leven lang ontwikkelen is één van de elementen van modern en toekomstgericht werken. Hier staat het vakmanschap van de professional centraal waarin de werkgever de medewerkers faciliteert. Op deze manier dragen we bij aan het behoud van professionals, nu en in de toekomst.

Afgelopen maandag is het start gegeven aan het project Leven Lang Leren OK. In dit project wordt een regionaal bij- en nascholingsprogramma ontwikkeld voor alle OK-medewerkers in regio Rotterdam Rijnmond met als doel om het werkplezier en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Naast de 8 ziekenhuizen in regio Rotterdam Rijnmond heeft ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zich aangesloten.

Ten zijner tijd zal ook in de organisatie het startsein gegeven worden voor het project en de bij- en nascholing.

Wil je in de tussentijd meer weten of eens van gedachten wisselen? Dan kan je contact opnemen met Sonja van den Berg sonja.vandenberg@drz-projecten.nl

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.