Hoe geef je leiding aan de digitale transformatie van de zorg?

20 mei, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de stap naar een fundamenteel andere benadering van zorg. Het nieuwe rapport ‘Leiderschap bij digitalisering in de zorg’, dat de coalitie Digivaardig in de zorg publiceert, gaat over de rol van leidinggevenden (van teamleider tot bestuurder) in deze transformatie van de zorg. Wat zijn de kenmerken van digitaal leiderschap? En in hoeverre zien we deze kenmerken terug bij de managers in de Nederlandse zorg?

Marco Derksen analyseerde voor Digivaardig in de zorg de resultaten van de zelftest voor managers in de zorg. Daaraan verbindt hij een aantal conclusies. Ook geeft hij een aantal concrete tips om beter leiding te geven aan digitalisering in de zorg.

Bekijk hier het rapport Leiderschap bij digitalisering in de zorg

Alvast een voorproefje. Een echte digitale leider:

 • is zich bewust van de noodzakelijke transformatie van de zorg en de mogelijkheden van
  digitale technologie;
 • heeft een visie hoe digitale middelen ingezet kunnen worden in de zorg;
 • handelt daarnaar binnen zijn eigen invloedsfeer;
 • inspireert en faciliteert zijn omgeving om mee te werken aan de noodzakelijke transformatie
  van de zorg;
 • wordt gefaciliteerd door vakdeskundige mensen en middelen;
 • vindt medestanders in zijn aanpak en visie;
 • kan beschikken over technologie (hardware en software) die werkt en passend is en wordt
  gevoed met actuele kennis.

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.