Hoe kunnen we in regio Rijnmond samenwerken rondom het tekort aan laboranten?

18 april, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Van oktober 2022 tot april 2023 heeft er een arbeidsmarkverkenning laborantenfuncties tekorten plaatsgevonden. Samen met de HR-adviseurs, de lijnmanagers en de leerhuizen is er gekeken naar hoe de ziekenhuizen in de regio Rijnmond kunnen samenwerking rondom de laboranten tekorten.

In het proces is er gekeken naar het behoudt van personeel, het opleiden en bekendheid van de functie. Hoe kunnen de ziekenhuizen elkaar aanvullen en waar kunnen ze van elkaar leren? Een opdracht die ze samen kunnen en willen uitvoeren, zodat de ziekenhuizen in de regio gezamenlijk werken aan de laboranten tekorten.

Onder deze regionale arbeidsmarktverkenning laborantenfuncties tekorten worden de volgende functies geschaard: KNF-laborant, hartfunctie laborant, longfunctie laborant, vaatlaborant, radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant.

In het plan van aanpak staan mooie, concrete en doelgerichte acties om de laborantenfunctie meer op de kaart te zetten. In het komende jaar zal er uitvoering gegeven worden aan deze actie waarbij samenwerking in de regio centraal staat.

Doordat ze elkaar nu wisten te vinden vanuit deze verkenning zijn er al mooie voorbeelden van de samenwerking tot uiting gekomen: bij de uitval van een werkbegeleider is er in samenspraak gekeken welk ziekenhuis de werkbegeleiding van de laborant in opleiding kon overnemen. En wordt er gekeken waar nog stage- en leerplekken zijn, zodat de laboranten in opleiding worden verdeeld over de regio. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat een kijkje nemen in elkaar keuken erg interessant kan zijn, niet alleen regionaal maar ook landelijk.

Een geslaagde arbeidsmarktverkenning, waar alleen nog maar mooie resultaten mee geboekt kunnen worden bij de uitvoering van de acties.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.