Impulsfinanciering extra studentencoaching

31 januari, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Vanuit de Impulsgelden van de gemeente Rotterdam wordt via deRotterdamseZorg financiering beschikbaar gesteld aan de aangesloten organisaties om in te zetten voor extra coaching ten behoeve van behoud van de studenten. Zorgorganisaties konden hiervoor een plan indienen om de financiering aan te vragen. Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld, extra vragen zijn gesteld en beantwoord en de impulsfinanciering voor de extra coaching is inmiddels toegekend aan de zorginstellingen. Hiermee is er in de regio meer financiering beschikbaar om extra coaching voor studenten in te zetten.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.