Terugblik: Word ook zorghero

28 januari, 2022
Corona-updates

De druk op de zorg is ongekend hoog en de verzuimcijfers zijn de afgelopen jaren nog niet zo hoog geweest. Met de campagne ‘Word ook zorghero’  werden studenten de afgelopen weken vrijgeroosterd zodat zij de zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en psychiatrie in de regio Rotterdam-Rijnmond konden ondersteunen. De campagne is inmiddels tot een einde gekomen, dus dat vraagt om een terugblik door programmamanager Anna Hoogmoed van deRotterdamseZorg.

Kan je een terugblik geven over de inzet van studenten in de zorgsector? 
”In december bleek dat de zorginstellingen acute personeelsproblemen hadden door de vierde coronagolf en dat de inzet van studenten vanuit de zorgopleidingen daar erg gewenst was als extra ondersteuning. In overleg met de onderwijsinstellingen bleek het mogelijk dat studenten langer kerstvakantie kregen, waardoor ze extra konden helpen in de zorgorganisaties en zo ook ervaring op konden doen in de zorg. Door het sterke regionale netwerk was de afstemming tussen zorg- en onderwijsinstellingen binnen no-time opgezet en werd duidelijk dat de studenten van grote meerwaarde zijn.”

Hoeveel studenten zijn er uiteindelijk ingezet?
”Er waren veel studenten enthousiast om als zorghero te komen helpen in de zorg en de aanvragen vanuit zorgorganisaties kwamen al snel binnen. Binnen een halve week startten de eerste studenten al bij een zorginstelling. Het was mooi om te zien dat uiteindelijk meer dan 100 mbo en hbo zorgstudenten ingezet konden worden in de zorgorganisaties en daarmee bij hebben kunnen dragen aan de zorg in deze moeilijke tijd. Momenteel wordt een evaluatie van deze inzet gedaan om vanuit de studenten en de zorgorganisaties te horen hoe zij het hebben ervaren.”

Welke positieve ervaringen heb je uit dit project gehaald?
”Wat ik het mooiste vind is dat we met de kracht van het sterke regionale netwerk in staat zijn om snel de noodzakelijke stappen met elkaar te zetten. Ook werd duidelijk dat het gezamenlijk belang gevoeld werd en iedereen bereid was zijn of haar stapje extra te zetten om de zorg te ondersteunen. De zorghero’s hebben mooi werk verzet en tegelijkertijd waardevolle ervaring in de zorg opgedaan.”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.