Samenwerking

Integraal Zorgakkoord: belangrijke stap naar een toekomstbestendige zorg

23 september, 2022
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Afgelopen dinsdag, op Prinsjesdag, presenteerde het kabinet zijn plannen voor het komende jaar. De urgentie van verandering op diverse domeinen, waaronder die van arbeidsmarkt in zorg en welzijn is hierin terug te zien.
Vorige week al ondertekenden zorgorganisaties, brancheorganisatie en verzekeraars samen met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit is een van de akkoorden die de overheid is aangegaan om richting te geven aan de transitie van zorg en welzijn. Het IZA is volgens het kabinet belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Een belangrijke gebeurtenis en een mooie stap in de samenwerking. Een korte beschouwing van deRotterdamseZorg.

Naast meer samenwerking hebben de partijen in het akkoord afgesproken dat het aantrekkelijker moet worden voor personeel om in de zorg te gaan werken of in de sector te blijven. Voor deRotterdamseZorg een belangrijk punt. Met diverse programma’s en projecten binnen de RAAT+DAAD werken zorg- en onderwijsinstellingen in deRotterdamseZorg samen om zoveel mogelijk medewerkers beschikbaar te hebben en houden voor de zorg. Ook technologie, zoals genoemd in akkoord, wordt daarbij ingezet want arbeidsbesparende innovaties spelen in de RAAT+DAAD een belangrijke rol. Andere manieren van werken worden onderzocht en gedeeld om aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden.

Opvallend zijn de afspraken die gemaakt worden rondom zzp-schap in de zorg. Afgesproken is dat zij voortaan verplicht meedraaien met avond, nacht- en weekenddiensten. Tarieven worden gekoppeld aan cao-lonen en brancheorganisaties gaan duidelijke regels opstellen over de inzet van zzp’ers om daarmee schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wij zien dit als een belangrijke verandering die helpt de kosten in de zorg te verminderen. Want de kosten, en ook de ongelijkheid op de werkvloer, zijn de afgelopen jaren steeds meer toegenomen doordat zorgprofessionals extern in ingehuurd moesten worden. Dat daar nu een einde aan gaat komen is goed nieuws en draagt bij het op de lange termijn betaalbaar houden van de zorg en de kwaliteit en continuïteit te waarborgen.

De reactie van staatssecretaris Maarten van Ooijen op het IZA is ook het vermelden waard. Hij gaat in op de verbinding tussen het sociaal en medisch domein en de invloed die partijen in die domeinen hebben op de gezondheid van mensen. In het toekomstbeeld dat deRotterdamseZorg vorig jaar uitbracht, de 3Dprint, raken we dit aspect ook aan. De arbeidsmarktproblematiek dwingt ons om de zorgvraag naar beneden te krijgen. Niet alleen, zo schrijven we, door inzet van innovatieve zorgproducten maar ook door nieuwe vormen van samenwerking en integrale verbindingen tussen domeinen kan in de toekomst de zorg en ondersteuning geboden worden die nodig is. Dat nu die samenwerking en verbindingen zich ontwikkelen is een vooruitgang die deRotterdamseZorg met veel belangstelling zal blijven volgen. Samenwerking is nu belangrijker dan ooit.

deRotterdamseZorg ziet het IZA als hoopgevend. De afspraken zijn een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige zorg. Het laat zien dat verandering op komst is en er urgentie is bij de betrokken partijen om het anders te doen. Het antwoord op de vraag ‘Hoe dan?’ laat nog even op zich wachten. Maar duidelijk voor ons is wel dat het IZA het kader is waarbinnen we de arbeidsmarktaanpak met elkaar zullen moeten formuleren en daarmee richtinggevend is voor de koers die deRotterdamseZorg de komende jaren gaat varen.

Bekijk hier het Integraal Zorgakkoord.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.