RAAT+DAAD

RAAT+DAAD 3.0

Op 27 januari 2022  hebben zorg, onderwijs en de gemeente afspraken vastgelegd over wat zij de komende jaren gaan doen om de tekorten in de zorg terug te dringen. De zorgsector heeft te maken met grote aantallen personeelstekorten en deze worden als gevolg van demografische ontwikkelingen alleen maar groter. Willen we in de toekomst zorg kunnen bieden aan wie dat nodig heeft, dan moeten we daar nu al mee aan de slag. Met het commitment dat de 36 zorg- en onderwijsinstellingen, de gemeente Rotterdam en Zorgkantoor zijn aangegaan nemen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de kloof tussen de zorgvraag en het personeelsaanbod in 2025 te verkleinen. Vanuit de samenwerking binnen deRotterdamseZorg wordt invulling gegeven aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de RAAT, Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Uit arbeidsmarktprognoses blijkt dat de komende jaren de zorgvraag met 15% groeit. “Tel daar de arbeidsmarkt krapte bij op en we hebben een groot probleem,” zegt Christa Stut, programmamanager bij deRotterdamseZorg. “Het is dus van cruciaal belang dat we zorgen dat de uitstroom van professionals uit deze sector niet toeneemt. Daarnaast is actie nodig om ook anders te gaan werken, waardoor we minder afhankelijk worden van de inzet van schaarse professionals.”

Met de RAAT + DAAD werken we van 2022 t/m 2025 in de regio Rotterdam – Rijnmond samen door onze kennis en ervaringen te delen en zoveel mogelijk gekwalificeerde zorgprofessionals beschikbaar te hebben en om samen anders en slimmer te werken. Op die manier zorgen we er samen voor dat de toenemende zorgvraag en het personeelstekort zo min mogelijk ongewenste gevolgen heeft voor de patiënt, de professional en de organisatie.

Doel

Het doel dat de samenwerkende partijen met de RAAT+DAAD 3.0 nastreven is zoveel mogelijk medewerkers beschikbaar hebben en houden voor de zorg. Een uitdagende opgave. Daarbij is iedereen die gekwalificeerd is, of wil worden, om in de zorg te werken onmisbaar.

Dit realiseren we door te werken aan de volgende drie meerjaren opgaven:

25% minder uitstroom uit de sector in 2025
25% minder verzuim in 2025
25% meer zorgproductiviteit door sociale en technologische innovatie in 2025

De komende maanden richten de organisaties zich op de individuele invulling van de RAAT; de DAAD. Wat gaat iedere instelling zélf doen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort?

 

Bekijk hier het regionaal meerjarenplan RAAT+DAAD 3.0.

Bekijk hier de uitlegvideo:

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
25 mei 2021

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van ze …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.