Kick-off lerend netwerk Leercultuur

7 november, 2023
LEREN & ONTWIKKELEN

Start lerend netwerk Leercultuur

Dinsdag 31 oktober was de start van het lerend netwerk Leercultuur. Met een diverse groep van professionals die zich op verschillende manier bezighouden met leercultuur gaan we de komende 6 maanden met elkaar aan de slag om de organisatievraagstukken verder te verkennen en concrete stappen te zetten op organisatieniveau. En dit alles volgens het principe van geven & ontvangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met ruim 20 professionals vanuit verschillende functies in de 15 deelnemende organisaties gaan we werken aan een inspirerende & veilige leercultuur.

Aanleiding

De zorg kenmerkt zich door een groot tekort aan zorgprofessionals en naar de toekomst ziet dit beeld er niet rooskleurig uit. Het opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals gebeurt in de dagelijkse praktijk en op de werkvloer. Door de hoge werkdruk en de vele wisselingen van collega’s merk je dat er weinig tijd en ruimte wordt ervaren voor het leren en ontwikkelen. Terwijl iedereen weet dat het juist daar waar jij je veilig voelt de groei & ontwikkeling ontstaat. Een veilige & inspirerende leercultuur is essentieel voor elke organisatie, want zo kan je je goed voorbereiden op de veranderende wereld waarin wij leven en werken. Door te investeren in een inspirerende en veilige leercultuur bevorderen organisaties niet alleen hun veerkracht, maar zorgen ze ook voor behoud en werkgeluk van hun studenten en medewerkers in de sector, voor nu en in de toekomst.

Kick-off lerend netwerk Leercultuur

Renate van der Velden, manager Ontwikkeling & Personeel bij Curamare heeft de aftrap gedaan van het lerend netwerk Leercultuur. “In de regio is elke organisatie bezig met leren & ontwikkelen en dat is heel belangrijk in de snel veranderende wereld waarin we leven. De uitdagingen voor onze sector zijn de komende jaren groot! Het is een complex vraagstuk en als organisatie is het vaak zoeken naar hoe je de leercultuur vormgeeft in de dagelijkse praktijk. Door kennis & ervaring te bundelen in het lerend netwerk Leercultuur hoop ik dat we als organisaties en als regio bijdragen aan een lerende organisatiecultuur. En dat leren leuk is 😊, want iedereen leert elke dag!”

Met een mooi lonkend perspectief in handen hebben de deelnemers op verschillende manieren met elkaar kennisgemaakt. Mooi om te zien dat hier al veel dynamiek ontstond. De principes over lerende netwerken zijn met elkaar gedeeld en een start is gemaakt met actieleren. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een goede start van de reis die we met elkaar gaan afleggen.

Maar wat is nu leercultuur? En wat verstaat iedereen hieronder? N.a.v. deze vragen heeft Inge Hoogeveen de deelnemers meegenomen in de theorie rondom leercultuur en verschillende modellen en ook haar gedachten en ervaringen vanuit de praktijk met de groep gedeeld. Dit gaf veel mooie inzichten en verbindingen in de groep. Zoals Inge zo mooi zei: “We construeren zelf een cultuur en kunnen dit dus zelf deconstrueren!” Deze les nemen we mee in de verder vormgeving van het lerend netwerk.

De deelnemers delen aan het einde van elke sessie hun inzichten die ze mee hun organisatie in nemen. Eén van de deelnemers deelde het volgende inzicht: “Kennis is macht, kennisdelen is kracht!” Laat dat nu net de bedoeling zijn van het lerend netwerk. Wij gaan nog een aantal maanden met elkaar op reis, aan het einde van lerend netwerk delen we de kennis & ervaring zodat dit ook breder dan het lerend netwerk Leercultuur beschikbaar is.

Wil je meer weten over Lerende netwerken en hier eens over doorpraten? Neem dan contact op met marlies.vanvianen@derotterdamsezorg.nl

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.